Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Доставчик от последна инстанция (ДПИ)

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 08.07.2013 г. EVN България Електроснабдяване получи лицензия за Доставчик от последна инстанция (ДПИ), която се добави към вече притежаваната от дружеството лицензия за Краен снабдител. Фигурата на ДПИ допълва съществуващия модел на либерализирания пазар на електрическа енергия в страната, чрез който клиентите имат възможност свободно да избират доставчика си.

Като ДПИ EVN България Електроснабдяване има задължението да снабдява с електрическа енергия клиенти, които не могат да бъдат клиенти на краен снабдител и чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Юг, в случаите когато тези клиенти не са избрали друг търговец на електрическа енергия или когато избраният от тях търговец не извършва доставка по независещи от клиента причини.

Крайните продажни цени на ДПИ се определят по Методика на КЕВР за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Продажбата на електрическа енергия от ДПИ на Клиента се извършва съгласно отчетените показания на средството за търговско измерване.

С решение на КЕВР от 29.11.2013 г. EVN България Електроснабдяване, в качеството си на ДПИ, е с допълнена лицензия и за дейността „координатор на специална балансираща група“. Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия всички крайни клиенти, на които дружеството като ДПИ доставя електрическа енергия, се включват служебно в тази специална балансираща група. Разходите за балансираща енергия се включват в цената на електроенергия на ДПИ. Стойността на балансиращата енергия се определя ежемесечно съгласно одобрена от КЕВР „Методика за разпределяне на небалансите“.

При въпроси
т 0700 1 7777 (информация относно консумация на електрическа енергия, от 8:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък)
ф 032 990010
[email protected] (имейл адрес за клиенти на ДПИ)
[email protected] (общ имейл адрес на EVN България Електроснабдяване)
EVN Офиси 


 

Документи

EVN Офиси

29 пъти в Югоизточна България

Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция

Приета с решение по т.2 от Протокол №110/18.07.2013 г., на ДКЕВР на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката