Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Общи условия и нормативни документи

Списък на файлове за изтегляне

Общи условия на ЕВН ЕС

Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” АД

Проект на Общи условия на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД

Проект за Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от крайния снабдител „ЕВН България електроснабдяване” ЕАД

Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване

на производители и клиенти на ел. енергия към преносната или към разпределителните ел. мрежи, изд. от ДКЕВР (обн. ДВ, бр.31 от 4.4.2014, в сила от 4.4.2014, изм. и доп., бр.36 от 13.05.2016, в сила от 13.05.2016, изм., бр.77 от 4.10.2016, в сила от 4.10.2016 г.)

Наредба 3 от 21.03.2013 за лицензиране на дейностите в енергетиката

Издадена от председателя на ДКЕВР, обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г.