EVN Bulgaria


Цени и тарифи за частни клиенти

Крайни цени на електрическата енергия

Крайни цени на електрическата енергия за битови крайни клиенти > повече ...


Цени на EVN България Електроснабдяване

Тарифна структура и цени съгласно Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. на КЕВР. > повече ...


Цени на EVN България Електроразпределение

Тарифна структура и цени съгласно Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. на КЕВР. > повече ...