Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Често задавани въпроси и отговори

Топлинна енергия

1. Как да стана клиент на EVN България Топлофикация?

2. Аз не ползвам услуги на топлофикация, а заплащам сградна инсталация?

3. Какво представляват Общите условия (ОУ)

4. Как се фактурира топлинната енергия?

5. По какъв начин мога да заплатя сметката си за топлинната енергия?

6. Какво да направя, за да бъда отчитан реално (дистанционно) всеки месец?

7. Как да си проверя месечната сметка?

8. Как се определя „Инсталираната отоплителна мощност“ ИОМ) и може ли да се промени?

9. Как се определя „Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация“?

10. Кой е отговорен за поддръжката на вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ)?

11. Как се разпределя разходът на топлинна енергия (ТЕ) за Сградна инсталация?

12. Как се определя цената на битова гореща вода (БГВ) в сграда етажна собственост (СЕС) и защо е различна за различните сгради?

13. Защо не е еднаква цената за загряване на 1 куб. м вода в различните сгради?

14. Как мога да се откажа от услугата централно топлоснабдяване в сграда етажна собственост(СЕС)?

15. Защо се налага метрологична проверка на водомерите и как се извършва? Ако не се направи в срок, какви са последствията?

16. Как можем да преместим или подменим радиатор?

17. Как да променя прогнозен дял за разпределение на топлинната енергия?

18. Какво е необходимо да направя, ако желая прекъсване на „щранг лира“?

19. Какво да направя когато съм на мнение, че размерът на фактурираната топлинна енергия за месец е нереален?

20. Какво е изравнителна фактура и може ли да се оспорва?

21. Какво да направим, ако установим повреда (спукан радиатор, счупен спирателен кран и др.) в жилището?

22. Какво правим, ако водата или радиаторите са студени?

23. Към кого да се обърна, ако се съмнявам, че съседите крадат топлинна енергия?

24. Счупихме пломбите на водомера – какво да правим?

25. Къде мога да открия контакти на фирмите за топлинно счетоводство, което ме обслужва?

26. Защо е необходимо отчитането да се извършва от фирми за топлинно счетоводство? Това не повишава ли допълнително цената и не е ли възможно тази функция да се изпълнява само от EVN България Топлофикация?

27. Как да пусна или спра отоплението извън отоплителния сезон? 
1. Как да стана клиент на EVN България Топлофикация?
Посетете удобен за Вас Oфис на EVN и подайте заявление за проучване на условията и начина на присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа и сключване на предварителен договор (Услуги по проучване на условията за присъединяване на нови обекти). Към заявлението предоставете документи за собственост и одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация на инсталацията за отопление и битово горещо водоснабдяване. За повече информация се свържете с денонощния телефон на EVN България Топлофикация 0700 1 7898.
обратно към въпросите

 
2. Аз не ползвам услуги на топлофикация, а заплащам сградна инсталация?
При сграда етажна собственост е топлофицирана цялата сграда, а не всеки апартамент по отделно. В Закона за енергетиката е записано, че всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - ��тажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са потребители на т��плинна енергия и разходите за отоплението на общите части и топлинните загуби се разпределят помежду им.

обратно към въпрос��те

 
3. Какво представляват Общите условия (ОУ)
ОУ за продажба на топлинна енергия за битови нужди са оповестени публично и уреждат продажбата на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване между EVN България Топлофикация и потребители на топлинна енергия за битови нужди. ОУ се предлагат от EVN България Топлофикация и след публично обсъждане се одобряват от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Чрез ОУ се определят правата и задълженията на топлопреносното дружество и клиентите:
 • ред за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на количеството топлинна енергия;
 • отговорност при неизпълнение на задълженията;
 • условия и ред за включване, прекъсване и прекратяване на топлоснабдяването;
 • ред за осигуряване на достъп до отоплителните тела, средствата за търговско измерване или други контролни приспособления;
 • ред за разглеждане на възражения, заявления и запитвания
 • срокове за предоставяне и получаване от потребителите на индивидуалните им сметки за разпределение на топлинна енергия.
 • Линк към ОУ
обратно към въпросите


4. Как се фактурира топлинната енергия?
Консумираната топлинна енергия се фактурира ежемесечно и се изчислява според избрания от Вас(или Общо събрание – за сгради етажна собственост) начин на отчитане от търговец за дялово разпределение (ТДР):
 • реално отчетена топлинна енергия (дистанционен отчет)
 • прогнозно количество топлинна енергия, на базата на процентния дял на консумацията на Вашия имот от общата консумация на сградата през предходния отоплителен сезон
 • платената сума за консумирана топлинна енергия на имота от предходната година - разделена на равни месечни вноски.
При прогнозно количество или равни месечни вноски се налага да има и изравнителни фактури (фактура образец)
обратно към въпросите

 
5. По какъв начин мога да заплатя сметката си за топлинната енергия?
 • Можете да заплатите по един от следните начини:
 • на страницата на Дружеството www.evn.bg чрез специално създадената за Вас платформа  EVN Онлайн плюс
 • през системата ePay
 • Директен дебитлинк
 • чрез банков превод с платежно нареждане от Вашата банка
 • да платите в брой на каса (адреси на касовите салони)
обратно към въпросите

 
6. Какво да направя, за да бъда отчитан реално (дистанционно) всеки месец?
 
Това е възможно само с решение на Общо събрание на СЕС. Преди да инициирате събранието се свържете с Вашия топлинен счетоводител, за да се информирате дали предоставя услугата и какви са условията. Ако Вашият топлинен счетоводител не може да ви отчита по желания от Вас начин, имате право с решениe на ОС на СЕС да ползвате услугите на предпочитан от СЕС топлинен счетоводител. 
7. Как да си проверя месечната сметка?
Може да проверите сметката си за топлинна енергия онлайн на сайта на EVN България  www.evn.bg чрез  EVN Онлайн плюс или на телефон за автоматична проверка на сметка – 0700 10207 – при избирането му, имайте готовност да наберете от клавиатурата на телефонния апарат Вашия ИТН. Информацията в EVN Онлайн плюс се зарежда най-късно до 15 число на месеца. За да ползвате онлайн услугата, е необходима еднократна регистрация. Тук можете и да платите Вашата сметка.
8. Как се определя „Инсталираната отоплителна мощност“ (ИОМ) и може ли да се промени?
Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) ИОМ се определя още при проектирането на сградата – част вътрешна отоплителна инсталация. ИОМ е сумарната мощност на отоплителните тела и топлоснабдителната арматура. Всяка промяна в ИОМ се извършва с проект съгласно ЗУТ, който трябва да съгласувате и с EVN България То��лофикация.
 
9. Как се определя „Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация“?
Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя от Вашия топлинен счетоводител. Определянето става по специално изготвена и утвърдена методология съгласно наредбата чл. 125, ал. 3. (Приложение към чл.61, ал 1 от Наредба №16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването). 
10. Кой е отговорен за поддръжката на вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ)?
ВОИ е част от сградата и е собственост на всички собственици. Поддържането и е за сметка на етажната собственост. Собствениците извършват всички необходими ремонти, но без да се извършват изменения. EVN България Топлофикация има задължение да обслужва АС.
Специалисти на EVN България Топлофикация могат да извършват и следните услуги по ВОИ. 
обратно към въпросите


11. Как се разпределя разходът на топлинна енергия (ТЕ) за Сградна инсталация?
Разходът на ТЕ за сградна инсталация в сграда етажна собственост се разпределя пропорционално между всички потребители според отопляемия обем на имотите им (приложение 3 към чл.6 от наредбата за топлоснабдяване).
12. Как се определя цената на битова гореща вода (БГВ) в сграда етажна собственост (СЕС) и защо е различна за различните сгради?
Цената на БГВ се определя от количеството топлинна енергия, необходима за подгряване на студената вода. Това количество се определя по два начина:
 • при ползване само на БГВ в сградата  – по показания на топломера в абонатната станция;
 • при ползване на топлинна енергия и за отопление, и за БГВ - чрез количеството студена вода, измерено по контролния водомер, монтиран пред подгревателя, умножено по необходимото количество топлинна енергия за загряване на 1 куб. м вода, съгласно чл. 68, ал. 1 от Наредба за топлоснабдяването № 16-334 
13. Защо не е еднаква цената за загряване на 1 куб. м вода в различните сгради?
Цената за загряване на 1 куб. м. вода зависи от изразходваното количество топлинна енергия, а то не е еднакво за различните сгради. Факторите, определящи разлика в количеството изразходвана ен��ргия, са:
 • вид на сградната инсталация
 • вид на изолацията на сградата
 • наличие или не на рециркулационна помпа
 •  потреблението в сградата
 • външни атмосферни условия
 • други непредвидими фактори 

 
14. Как мога да се откажа от услугата централно топлоснабдяване в сграда етажна собственост(СЕС)? 
Решение за отказ  от централно топлоподаване е възможно единствено за цялата топлофицирана сграда, за което се изисква надлежно решение на Общото събрание на собствениците на етажна собственост (чл.153(2) от Закона за енергетика). В рамките на СЕС не възможно да се откажете индивидуално от централно топлоподаване.


15. Защо се налага метрологична проверка на водомерите и как се извършва? Ако не се направи в срок, какви са последствията? 
На всеки 5 години всички водомери подлежат на метрологична проверка. Това е изискване на чл.52 ал.6 от Наредба № РД 16-334 от 06.04.2007г., Закона за измерванията и поднормативните му актове. Ако Вие сте собственик на водомери, трябва да се обърнете към Вашия топлинен счетоводител или да се обадите в денонощния телефонен център на EVNБългария 070017898. В случай че не се направи нужната проверка, се начислява служебно топла вода на брой лица съгласно Наредба № РД-16-334 от 06.04.2007 г. 

 
16. Как можем да преместим или подменим радиатор?
При закупуване или подмяна на радиатори е необходимо да се обърнете към Вашия топлинен счетоводител. Той изчислява мощността на радиатора според параметрите му и програмира индивидуалното разпределително устройство (ИРУ).
EVN предлага услуга за смяна на радиатор – тук ще намерите нужната Ви информация.

 
17. Как да променя прогнозен дял за разпределение на топлинната енергия? 
Необходимо е да се обърнете към Вашия топлинен счетоводител и да подадете декларация, в която да опишете промяната в потреблението.


 
18. Какво е необходимо да направя, ако желая прекъсване на „щранг лира“? 
За да се изключи топлоподаването към щранг лира, се изисква писмено съгласие на всички потребители по съответната вертикала, от където минава тази щранг лира. Подава се молба с приложен протокол с изразено писмено съгласие на всички потребители и при техническа възможност се извършва прекратяване на топлоподаването към посочената щранг лира. При извършване на отделянето служителите на EVN България Топлофикация изготвят протокол и същият се обработва в програмните системи на дружеството, след което се изпраща за обработка и на Вашия топлинен счетоводител.

 
19. Какво да направя когато съм на мнение, че размерът на фактурираната топлинна енергия за месец е нереален?
При условие че имате съмнения в точността на фактурирано количество топлинна енергия за месец, имате право, съгласно чл.34 ал.3 от ОУ, в четиридесет и петдневен срок след изтичане на периода, за който се отнася фактурата, да подадете възражение до Вашия топлинен счетоводители или до EVN България Топлофикация чрез:
 • обаждане на телефон 0700 1 7898
 • посещение в удобен за Вас EVN Офис
 • попълване на специалната форма в нашия сайт www.evn.bg
 • писмо на имейл адрес [email protected] или по пощата на официалния адрес за комуникация
По случая ще бъде направена проверка и Вие ще получите отговор.

 
20. Какво е изравнителна фактура и може ли да се оспорва? 
Изравнителната фактура се издава в случаите, когато няма реален отчет всеки месец, а се начислява количество топлинна енергия прогнозно или на равни месечни вноски. Такива фактури се издават в началото и в края на отоплителния сезон и се изчисляват на база реален отчет. Отчетът се извършва от Вашия топлинен счетоводител. За целта  трябва да бъдат отчетени всички ИРУ в сградата етажна собственост.
В случай на несъгласие с изравнителното количество, което е отчел Вашия топлинен счетоводител, Вие имате възможност да възразите до 30 дни след получаването на изравнителната сметка от потребителите (чл.30. ал.1 ОУ). Това става с подаване на възражение към Вашия топлинен счетоводител или ЕVN България Топлофикация.
След издаването на изравнителната фактура от EVN България Топлофикация, оспорване на фактурата не се уважава. 

 
21. Какво да направим, ако установим повреда (спукан радиатор, счупен спирателен кран и др.) в жилището?
Незабавно подайте сигнал на денонощния телефон на EVN България Топлофикация - 0700 1 7898. Операторът ще обработи Вашия сигнал и ще получите компетентна информация, съобразена с конкретната ситуация.
Информация за аварийните услуги предоставяни от EVN България Топлофикация може да откриете тук. 

22. Какво правим, ако водата или радиаторите са студени?
Подайте сигнал за неизправност на денонощния телефон на EVN България Топлофикация 0700 1 7898. Операторът ще обработи Вашия сигнал и ще получите компетентна информация съобразена с конкретната ситуация.
 

 
23. Към кого да се обърна, ако се съмнявам, че съседите крадат топлинна енергия?
При съмнения за неправомерно ползване на топлинна енергия живущите подават искане в EVN Офис. Съвместно със служители  на Вашия топлинен счетоводител се извършва проверка в имотите на потребителите. При констатирани нарушения се прилагат предвидените санкции от страна на топлинния счетоводител. В рамките на установеното работно време в дружеството проверките не се заплащат, след 17:00 ч. същите се заплащат по утвърден ценоразпис.
 
 
 
24. Счупихме пломбите на водомера – какво да правим?
При нарушаване целостта на пломбите на водомерите за гореща вода трябва да подадете заявка към обслужващата фирма за дялово разпределение на топлинна енергия. За информация може да се обадите и на денонощния телефон на EVN България Топлофикация 0700 1 7898.
 

 
25. Къде мога да открия контакти на фирмите за топлинно счетоводство, което ме обслужва?
Информация за контакт на обслужващата Ви фирма за топлинно счетоводство можете да откриете във фактурата Ви за консумирана топлинна енергия. В колонка „допълнителна информация“ са записани адреса и телефона на фирмата за дялово разпределение, която Ви обслужва.

 
26. Защо е необходимо отчитането да се извършва от фирми за топлинно счетоводство? Това не повишава ли допълнително цената и не е ли възможно тази функция да се изпълнява само от EVN България Топлофикация? 
Отчитането на индивидуалните разпределителни устройства (ИРУ), монтирани на отоплителните тела, и водомерите за битово-гореща вода се отчита от търговец за дялово разпределение, избран с решение на общото събрание в сградата за монтаж, сервизно обслужване и отчитане на монтираните от тях ИРУ и дяловото разпределение на консумираната топлинна енергия между потребителите в сградата. EVN България Топлофикация има сключени договори с всички лицензирани търговци за дялово разпределение, като същите се явяват подизпълнители на EVN България Топлофикация, т.е. те остават да извършват отчета на ИРУ, водомерите за битово-гореща вода и разпределението на топлинната енергия между потребителите в сградите с които преди това са имали сключени договори за монтаж, обслужване, отчитане и т.н.
EVN България Топлофикация е лицензирана фирма за дялово разпределение на топлинната енергия и също извършва отчет на водомери за битово-гореща вода в сгради на разпределение на дружеството, за което потребителите и от тези сгради ежемесечно заплащат съответната такса за „услуга дялово разпределение на топлинна енергия” по цени на дружеството.
Ценоразписът за извършване на отчет на всички Търговци за дялово разпределение, в това число и
EVN България Топлофикация, е публикуван на сайта на дружествотолинк. 


 
27. Как да пусна или спра отоплението извън отоплителния сезон?
Предсрочно спиране или пускане на топлоподаването, извън отоплителния сезон е възможно след представяне на протокол от общо събрание на СЕС, в който 2/3 от собствениците писмено са изразили съгласието си за това
. Ако Вие сте потребител на ТЕ в индивидуална сграда, спиране или пускане на отопление извън отоплителния сезон става с подаване на заявление в EVN Офис.