Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Информация от ‘’ЕВН България Електроразпределение” АД

30.3.2012 г.


Продажбите през електроразпределителната мрежа на ‘’ЕВН България Електроразпределение” АД през 2011 г. са в размер на 8 349 GWh електроенергия, което е с 4,5% повече спрямо 2010 г.
Това показват данните от Годишния доклад за дейността на „ЕВН България Електроразпределение” АД за 2011 г., който дружеството публикува днес в качеството си на публична компания и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Според данните на доклада общо нетната печалба на дружеството за 2011 г. възлиза на 65,6 млн. лв.

‘’ЕВН България Електроразпределение’’ АД е дружество с основна дейност: развитие, поддръжка и експлоатация на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.
За периода 2005-2011 г. дружеството е вложило над 850 милиона лева в инвестиции и ремонти по мрежата, като само за 2011 г. инвестициите възлизат на 123 милиона лева.

Годишният доклад за дейността на дружеството е изготвен съгласно изискванията на чл. 100 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") във връзка с чл. 32 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектитe при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба № 2"), и съдържа изискуемата информация по Приложение № 10 на Наредба 2.
> назад