Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Информация от „ЕВН България Електроснабдяване” АД

30.3.2012 г.


През 2011 г. „ЕВН България Електроснабдяване” АД е продало 8 220 GWh електрическа енергия на своите клиенти, което е с 4,2% повече спрямо 2010 г. Това показват данните от Годишния доклад за дейността на „ЕВН България Електроснабдяване” АД за 2011 г., който дружеството публикува днес в качеството си на публична компания и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Данните показват, че заедно с разходите за данъци резултатите от оперативната и финансова дейност водят до нетен положителен резултат в размер на 11,2 млн. лв.

„ЕВН България Електроснабдяване” АД е електроснабдително дружество в Югоизточна България, доставящо електрическа енергия на повече от 1,5 милиона клиенти и свързаните с нея услуги.

Годишният доклад за дейността на дружеството е изготвен съгласно изискванията на чл. 100 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") във връзка с чл. 32 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектитe при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба № 2"), и съдържа изискуемата информация по Приложение № 10 на Наредба 2.

> назад