Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Становище на EVN България Електроснабдяване

24.7.2013 г.


Днес, 24.07.2013 г., EVN България Електроснабдяване внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) становище относно „Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика” от 01.08.2013 г.

В него компанията изразява тревога, че Комисията е използвала различен принцип при определяне на разходите за дейността на различните дружества в сектора, които по същество изпълняват една и съща дейност: търговия с електрическа енергия по регулирани цени. Докладът определя 9,496 млн. лв. за дейността „краен снабдител“ за EVN България Електроснабдяване, което е близо 50% от реалните оперативни разходи за тази дейност.
Тази сума би покрила единствено разходите на дружеството по договора с „Български пощи“ ЕАД за инкасиране на сумите, заплащани от клиентите в Югоизточна България.
Опитът на дружеството показва, че разходите за дейността снабдяване с електрическа енергия по регулирани цени са пряко свързани с броя на обслужваните клиенти. Това изисква Комисията да разчете 18,090 млн.лв. като разходи за дейността „краен снабдител“, които представляват 3% от разходите за енергия, осигуряващи санитарния минимум от средства за тази дейност.

При определяне на цените в доклада, ДКЕВР също така не е включила разходи за балансиране и разходи енергийна ефективност. Последното дружеството счита за конфликт с протоколно Решение № 44 от 08.12.2010 г. на Министерски съвет за индивидуални цели за енергийни спестявания на задължените по закона лица, което налага в решението да бъде уточнено за кога се отлагат тези разходи и начина за компенсирането им.

Предвид ценовото предложение на НЕК и официално представените данни от крайните снабдители, както и удължаването на ценовия период до края на м. юли 2013 г. става ясно, че в проекта на решението не е предвидена компенсация за вече платените, но невключени в добавката „зелена енергия“ за настоящия ценови период 400 млн.лв. За EVN България Електроснабдяване остава непонятно и виждането на Комисията, че тези разходи могат да бъдат компенсирани чрез цените на крайните снабдители, а не чрез цената на обществения доставчик.

По отношение на предстоящите разходи, свързани със задължения към обществото, EVN България Електроснабдяване вижда в предложеното решение отново риск за некомпенсиране на разходи. Причината е, че за компенсиране на разходи по задължителното изкупуване на енергия чрез добавката „задължение към обществото“ през следващия ценови период в решението се предвиждат 454 млн. лв. за цяла България. С писмо от 16.04.2013 г. EVN България Електроснабдяване уведоми ДКЕВР, че само прогнозата на дружеството за изкупуване на енергия от ВЕИ за този период в Югоизточна България е в размер на 454 млн. Това повдига въпроса дали в решението са отчетени всички разходи, които общественият доставчик трябва да направи по задължителното изкупуване на енергия от ВЕИ. Подобно разминаване на прогнозите с реалните разходи е изключително критично за целия сектор, независимо кое от дружествата ще понесе тежестта за ценовата година 2013-2014 г. Остава неясен въпросът и относно механизма за компенсиране на обществения доставчик с приходи от продажбата на квоти СО2 и очаквания недостиг на прихода от търговете спрямо прогнозата.

EVN България Електроснабдяване счита, че общата цел на всички страни в процеса – разпределителните дружества, клиентите и институциите, е подобряването на ефективността в сектора, неговото модернизиране и развитие. EVN България Електроснабдяване изразява своята увереност, че при процеса на утвърждаването на цените, Комисията ще разгледа по същество и вземе предвид обосновано становище на компанията.
> назад