Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Становище на EVN България Електроразпределение

24.7.2013 г.


Днес, 24.07.2013 г., ЕVN България Електроразпределение внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) становището си по Доклада на ДКЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика” от 01.08.2013 г.

По отношение на принципите за определяне на разходите на дружеството, ЕVN България Електроразпределение счита, че предложеното в доклада намаление на разходите за дейността „разпределение“ не може да постигне заявената от ДКЕВР цел: „…постигане на устойчивост в регулирането на цените за пренос и достъп“.

Дружеството припомня, че през текущия регулаторен период 30.06.2008 – 01.07.2013 г. средната цена на EVN България Електроразпределение бе вече намалявана два пъти. Общото намаление е в размер на 21,66%, а в доклада и в проекта за цени от 01.08.2013 г. е предвидено допълнително намаление от още 1,2%. Така общото намаление на цените от 01.07.2008 г. до настоящия момент става 23,11%, което не създава условия за устойчиво развитие на компанията и крие рискове. Поради тази причина ЕVN България Електроразпределение счита, че настоящият регулаторен период трябва да завърши на 30.06.2014 г., с очакването, че за следващия регулаторен период, разходите ще бъдат калкулирани, съгласно реалните нужди на разпределителната мрежа.

Сериозен риск дружеството вижда и по отношение на необходимите експлоатационни и административни разходи, които за периода 2007 – 2012 г., благодарение на своята ефективност, дружеството успя да намали с над 30%. В своето ценово заявление тази година ЕVN България Електроразпределение се е придържало към минимално необходимите разходи, с оглед поддържане и запазване сигурността на системата. Въпреки това, с разчетеното в доклада намаление с над 13 %, тези разходи вече слизат под санитарния минимум за компанията, което поставя под сериозен риск възможността за запазване на качеството и сигурността на дейността “електроразпределение'' за регулаторния период.

Друг сериозен риск пред компанията е предложеният признат размер на технологичния разход от 10%, с който се пренебрегват принципите, заложени в регулаторната рамка от 2003 г. При ретроспекция на признатите от Комисията размери на технологичния разход за ЕVN България Електроразпределение от началото на приватизацията на компанията, те изглеждат по следния начин:
  • за първия регулторен период от 2005 – 2008 г. е признат разход от 21,5%,
  • за втория регулаторен период 2008 - 2013 г. е разчетен разход от 17,51%, допълнително намален на:
          •15% от 01.07.2010 г.
          •12% от 05.03.2013 г.
  • за третия регулаторен период е предложен разход от 10%, при постигнат през 2012 г. 11,46%.

Имайки предвид, че с направените от EVN инвестиции от над 1 млрд. лв. в мрежата от 2005 г. досега, дружеството намали технологичния разход до 11,46%, то определянето на технологичен разход на 10% би довело до загуба на компанията от над 15 млн. лв. Допълнително това решението ще доведе и до щети от непризнат данъчен кредит за ДДС, за разликата между разчетените и реалните технологични загуби.
Относно непризнатия планиран разход на дружеството за балансиране по Правила за търговия с електрическа енергия в доклада е оповестено, че в цените не са включени разходи за балансиране. След като се очаква дружеството да поеме отговорност за небалансите си, дружеството счита, че този разход трябва да бъде преразгледан и приет от Комисията. В противен случай EVN България Електроразпределние приема, че Комисията дава гаранция, че в решението за този ценови период няма да има разходи за балансиране на електрическа енергия.

EVN България Електроразпределние счита, че общата цел на всички страни в процеса – разпределителните дружества, клиентите и институциите, е подобряването на ефективността в сектора, неговото модернизиране и развитие. EVN България Електроразпределение изразява своята увереност, че при процеса на утвърждаването на цените, Комисията ще разгледа по същество и вземе предвид обосновано становище на компанията.

> назад