Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

EVN България Електроразпределение предлага на ДКЕВР въвеждане на цена за достъп за производителите на енергия за покриване на предизвиквани от тях разходи по разпределителната мрежа на дружеството

31.10.2013 г.


Предложената цена няма да се отрази на крайната цена на електроенергията за потребителите
 
Днес, 31.10.2013 г., EVN България Електроразпределение оповести намерение да подаде заявление в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за утвърждаване на цена за достъп за всички производители на електрическа енергия, присъединени към разпределителната мрежа на дружеството. Цената за достъп е изчислена на база договорена мощност, в размер 0,01650 лв./кВт (киловат) за ден.
Предложената цена за достъп за производители на енергия няма да доведе до промяна на крайната цена за потребителите, а има за цел всички производители да заплащат предизвиканите от тях разходи по поддръжка и управление на разпределителната мрежа.
Предложението на EVN България Електроразпределение се различава от въведените през 2012 г. с решение на ДКЕВР временни цени за достъп за ВЕИ производители, тъй като то равнопоставя всички производители без оглед на вида, датата на въвеждане в експлоатация и отчита реално предизвикваните от тях разходи в разпределителната мрежа.
Временните цени бяха определени само за ВЕИ производители с цел покриване разходите за балансиране на цялата енергийна система, поддържане на студен резерв, както и оперативни разходи на всички мрежови оператори. Предложената от EVN България Електроразпределение цена има за цел да покрие единствено разходите, предизвиквани от производители на енергия, присъединени към разпределителната мрежа на дружеството.
Производителите на енергия както и потребителите, в качеството си на ползватели на мрежова услуга, предизвикват разходи по диспечиране, инспектиране, измерване на количествата енергия, фактуриране, контрол по спазване на техническите изисквания за ползване на мрежата и други. Тези разходи следва да бъдат за сметка на този, който ги предизвиква, без значение дали е производител или потребител на енергия, защото и в двата случая те ползват една и съща разпределителна мрежа. Същата цена за достъп заплащат всички бизнес клиенти с обекти, присъединени към мрежата на EVN България Електроразпределение.
Предлагането на цена за достъп на производители до разпределителната мрежа следва принципите, следвани от EVN България Електроразпределение за справедливо и прозрачно ценообразуване на мрежовите услуги за всеки потребител и производител.
> назад