Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Позиция на EVN България Електроразпределение по повод обявено решение на Комисия за защита на конкуренцията

2.6.2015 г.


По повод обявено днес, 02.06.2015г., решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), което налага имуществена санкция от 441 380 лв. на EVN България Електроразпределение (EVN EP) за „необосновано високи цени“ при отдаване под наем на стълбове от мрежата на компанията на кабелни оператори, EVN EP заявява, че ще се възползва от правото си да обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд.

Важно е да се отбележи, че основните задължения на EVN EP се състоят в това да обезпечава сигурността на снабдяване с електрическа енергия за своите клиенти, а не да отдава под наем стълбове от своята мрежа за търговска дейност на кабелни оператори или други икономически субекти, които имат за цел да развиват своя бизнес, използвайки инфраструктура на дружеството. В този смисъл е важно законодателството да предвиди такива правила, които не само дават права на кабелните оператори да ползват разпределителната мрежа за свои цели, но и да регламентират условия, при които EVN България Електроразпределение да може да защити целостта на своята мрежа, ограничавайки влиянието на тези допълнителни съоръжения върху натовареността на стълбовете и на тяхното обслужване. Нуждата от такива правила се проявява най-вече при тежки атмосферни условия (снеговалежи, силен вятър, обледеняване и т.н.), когато наличието на допълнителни кабели и разпределителни кутии по стълбовете увеличава тежестта, която стълбовете понасят. Респективно така се увеличава тяхната уязвимост, което не само повишава риска от аварии, но може да накърни основното предназначение на тези съоръжения, а именно разпределението на електрическа енергия към клиентите на EVN ЕР.

Прави впечатление, че в преписката КЗК безрезервно възприема и подкрепя твърденията на Българска асоциация на кабелните комуникационни оператори (БАККО), чиито търговски интерес е в основата за образуване на преписката. Основното недоволство на кабелните оператори се изразява в твърдението, че EVN EP налага „необосновано високи цени“ за ползването под наем на притежаваната от дружеството стълбова мрежа. От друга страна, предоставените от ЕVN ЕР множество доказателства, оборващи това твърдение, включително независима експертиза, изцяло са игнорирани от КЗК, без за това да се представят обосновани доводи.

Пример за подобно игнориране са редица доказателства, че цената за ползване на стълбовата мрежа на EVN EP е нищожна част от цените, които влияят и формират цената, предлагана от кабелните оператори. EVN EP е предоставила редица примери и за наличието на мрежи на други инфраструктурни компании, които са реална алтернатива на мрежата на EVN EP. В мотивите си КЗК пропуска да анализира и възможността кабелни оператори да обединят ресурсите си в изграждането на собствена инфраструктура, което е и установено в Закона за електронните съобщения.

Най-яркото доказателство за липса на антиконкурентен ефект са данните за нарастването на броя кабелни оператори, ползващи инфраструктурата на EVN EP, както и броя стълбове, които се ползват от тях. На фона на трайната тенденция за намаляване броя на кабелни оператори на територията на цялата страна тенденцията на лицензионната територия на EVN EP е тъкмо противоположна. За периода 2009-2012 г. броят на отдадените под наем стълбове на EVN EP е нараснал от 86 532 на 101 110, а броят на кабелни оператори, ползващи тази мрежа е нараснал от 222 на 252. Тези цифри са най-обективното и категорично доказателство за обоснованите и разумни нива на цените, при които EVN EP отдава под наем своята мрежа на кабелни оператори. Ако тези цени бяха необосновани, продиктуваната от пазара тенденция щеше да бъде тъкмо обратната – към намаляване броя на наетите стълбове и на кабелните оператори, които ги ползват. С оглед на всички тези данни, няма как да бъде формиран извод за наличие на експлоатативна злоупотреба, тъй като последната винаги предполага свиване на пазара.

В този смисъл буди недоумение фактът, че при:
  • съществуващи алтернативи за ползване на друга инфраструктура,
  • при възможност за коопериране на кабелни оператори с цел намаляване на разходи при ползване на мрежа,
  • при по-ниските цени, които предоставя EVN EP спрямо собствениците на други инфраструктури,
действията на определени кабелни оператори са насочени към оказване на институционален натиск върху цените именно на EVN EP, вместо да обединят усилията си към създаване на добри търговски практики за съвместно ползване/изграждане на електронно-съобщителни мрежи.

Недоумение буди и фактът защо един срещу друг се изправят интересите на клиентите на ЕVN ЕР да имат сигурност на снабдяването срещу бизнес интересите на различни търговски субекти, развиващи чужда за инфраструктурата на дружеството дейност. Ето защо, EVN EP ще използва правото си да защити интереса на своите клиенти по съдебен ред, както и да предизвика дискусия относно адекватността на законовата рамка в контекста на този казус.
> назад