Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Становище на EVN България Топлофикация по доклад на КЕВР за нови цени в сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2015г.

3.6.2015 г.


Днес, 03.06.2015 г., на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), EVN България Топлофикация представи своето становище по предложения доклад на КЕВР за нови цени в сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2015г. Дружеството отчита задълбочения преглед на предоставените отчети и обосновки от EVN България Топлофикация за извършваните лицензионни дейности.

Ценовите предложения, които EVN България Топлофикация подаде в КЕВР, целят баланс между цената за клиентите и възможността дружеството да развива устойчиво своята дейност в посока сигурност на снабдяването, безопасност и модернизиране на производството, така че да продължи със задържане на настоящите клиенти и с присъединяване на нови. Без постигане на този баланс в ценовите решения на КЕВР EVN България Топлофикация би била силно затруднена да задържи позитивната през последните години тенденция на новоприсъединени клиенти и намаляващи откази от услугата на централно топлоснабдяване в Пловдив. Това би ограничило достъпа на пловдивчани до услуга, която в Европа отдавна е призната сред най-добрите съществуващи решения на въпросите на енергийната ефективност, комфорт на ползване и сигурност на енергийното снабдяване.

По тази причина дружеството не приема значително занижената в доклада на КЕВР норма на възвръщаемост на капитала преди данъци от 4,11%, при условие че в проект на национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор до 2020 г. (на Министерство на енергетиката от 2011 г.) нормата на възвръщаемост е не по-ниска от 8 процента. Подобно занижено ниво от 4,11% е не само нереално за сектора, но е практически сигнал, който не насърчава извършването на необходимите инвестиции. Намаление има и на признатите разходи на дружеството за дейностите по клиентско обслужване и фактуриране, които произтичат от последните промени в Закона за енергетика от 15.05.2015 г.

Като допълнително ограничение за стимулиране на инвестициите дружеството приема намалението на разхода за амортизации в преноса на топлинна енергия. Амортизациите са основен ценообразуващ елемент и източник на финасиране на инвестициите и при неговото намаляване ще бъдат ограничени възможностите на дружеството да обновява топлопреносните мрежи. Друг сигнал, който дружеството разчита в доклада, е липсата на стимули за внедравяне на високоефективни методи на производство, което е основна цел на всяка модерна компания. Както е известно, в EVN България Топлофикация функционира една от най-високоефективните централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия не само в България, но и на Балканите. По тази причина считаме за логично инвестициите във високоефективно производство да бъдат стимулирани чрез диференциация в добавките при топлофикационни дружества.

Както и досега, КЕВР продължава да не признава разходи за балансираща енергия, което е нелогично предвид факта, че всеки един търговец на свободния пазар за електрическа енергия включва в цената за крайните си клиенти подобни разходи.
> назад