Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Становище на EVN България Електроснабдяване

7.4.2014 г.


Днес, 07.04.2014 г., EVN България Електроснабдяване представи своето становище на открито заседание в ДКЕВР във връзка с решение на комисията за откриване на процедура за отнемане на лицензията на дружеството като краен снабдител.

В своето становище ЕVN България Електроснабдяване посочи, че не приема да бъде упреквано за настоящата ситуация в сектора нито да носи вина за недостига на средства в НЕК. Дружеството не приема да бъде обвинявано и за евентуално бъдещо увеличение на цените на електроенергията с цел покриване на този дефицит.

Конкретният дефицит, за който EVN България Електроснабдяване е упреквано в момента, е в резултат от дългосрочна държавна политика за насърчаване на зелена енергия, което е отговорност на самата държава, а ДКЕВР като регулираща орган е призван да създаде подходящ механизъм за финансиране на тази държавна политика. За периода 1 юли 2012 г. до 31 юли 2013 г. дефицитът за EVN България Електроснабдяване, в следствие на изпълнение на тази държавна политика е в размер на 248,6 млн. лв.

Трябва да се отбележи, че EVN България Електроснабдяване и останалите крайни снабдители бяха натоварени със задължението да изкупуват, произведена на тяхната лицензионна територия енергия от ВЕИ, за което да бъдат изцяло компенсиране от държавното дружество. Консолидирането на всички приходи и разходи в НЕК, като обществен доставчик, е механизмът, който държавата е избрала за реализация на тази своя политика по насърчаване на производството от ВЕИ. Ето защо всички приходи (включително надбавките за зелена енергия), които идват от потребителите, също се събират в НЕК. Този т.нар. “pass through” принцип беше въведен през 2007 г. и все още се прилага. По този начин формално НЕК винаги е била отговорна да предложи на ДКЕВР размер на добавките, който да е достатъчен за финансиране на всички разходи необходими за реализиране на държавната политика, свързана с ВЕИ. ДКЕВР от своя страна е отговорна да осигури достатъчно приходи за това. В този смисъл законът поставя EVN България Електроснабдяване „по средата“ между производителите на енергия от ВЕИ, НЕК и потребителите, но без да му дава формални инструменти, да влияе върху финансовите отношения между тези страни. В последните години всички сме свидетели на регулаторни решения, които са спорни от правна и икономическа гледна точка. Важни актове на ДКЕВР като Методиката за компенсиране от 2012 г. и Решението за цена достъп за ВЕИ производители от 2012 г. бяха отменени от Върховния административен съд.

Въпреки че в заявлението си за нови цени от 1 юли 2013 г. НЕК беше посочила, че има некомпенсирани разходи за енергия от ВЕИ, при определяне на цените и ДКЕВР, и НЕК не осигуриха необходимото финансиране за осъществяване на държавната политика за насърчаване на ВЕИ чрез т.нар. „зелена добавка“. В резултат от това цялата система остана недофинансирана.

EVN България Електроснабдяване „алармира“ и многократно информира всички компетентни институции за огромния дефицит, създаван в системата в продължение на повече от година.
От юли 2012 г. досега EVN България Електроснабдяване изпрати общо 105 писма до институциите по този въпрос:
  • 51 писма до ДКЕВР
  • 20 писма до МИЕТ
  • 24 писма до НЕК
  • 5 до БЕХ
  • 2 писма до Народно събрание
  • 3 до Министерство на финансите
Въпросът беше поставян пред всеки от шестимата нови председатели на ДКЕВР и седмината изпълнителни директори на НЕК през последните 20 месеца. До този момент нито една институция не се е ангажирала с решаването на проблема. Ето защо считаме, че настоящата позиция на ДКЕВР да се дистанцира от проблема и да стовари цялата тежест и отговорност върху EVN България Електроснабдяване е неприемлива и непродуктивна. Сегашната криза в сектора може да бъде преодоляна единствено, ако ДКЕВР поеме отговорност за създаване на законосъобразен и справедлив механизъм за компенсиране, както препоръча и Световната банка в доклад от 27.5.2013 г. Със стартирането на процедура за отнемане на лицензията на EVN България Електроснабдяване, ДКЕВР рискува да предизвика непредвидими за енергетиката последици предвид неясната законова рамка. В тази връзка считаме, че отнемането на лицензии само по себе си няма да помогне за покриването на съществуващите дефицити, но ще внесе допълнително напрежение и несигурност в системата и сред клиентите. Със или без EVN България Електроснабдяване този дефицит в системата остава. Начинът да се подкрепи финансовата стабилност на НЕК, както и сигурността на националното снабдяване с електроенергия, не трябва да бъде за сметка на финансовата стабилност на крайните снабдители и сигурността на регионалното снабдяване. Не трябва да забравяме, че националните закони и мерките, предприети от българските държавни органи, трябва винаги да бъдат в съответствие със законите на Европейския съюз (като например директивите относно енергетиката и правилата за държавна помощ). В конкретния случай с EVN България Електроснабдяване нито един от тези стандарти в европейското законодателство не е спазен.

С оглед на всичко това дружеството смята, че няма основания за да бъде отнета лицензията му за дейността краен снабдител и настоя пред ДКЕВР процедурата да бъде преустановена незабавно. Като дългосрочен инвеститор, вложил значителни средства в българския енергиен сектор, EVN е заинтересовано от стабилността на сектора и ще продължи да работи за неговото устойчиво развитие в услуга на клиента.
> назад