Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

EVN България Топлофикация информира клиентите си в Пловдив за възможностите да получат 75% финансиране за саниране на техните жилищни сгради

16.5.2013 г.


Всички клиенти на централно топлоснабдяване в Пловдив ще получат информация в своите фактури за проекта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Енергийно обновяване на българските домове“
 

Клиентите на EVN България Топлофикация в Пловдив ще получат с фактурите за топлинна енергия, издавани през месец май 2013 г., информация за проекта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“. Проектът финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Продължителността му е три години (2012 - 2015 г.) като кандидатстването по него започнa на 2 юли 2012 г.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция (разходи за строително-монтажни работи; изготвяне на технически/работни проекти; оценка на съответствието; авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи).
На 100% ще се покрият разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Детайлна информация за проекта може да се намери на www.mrrb.government.bg, секция „Обновяване на жилища“.
> назад