Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Клиентите на ЕVN България имат възможност сами да отчетат на 1 юли консумираната от тях електроенергия по сега действащите цени

28.6.2012 г.


Във връзка с предстоящата промяна на цените на електроенергията от 1 юли 2012 г. EVN България напомня, че битовите и малките стопански клиенти на дружеството имат възможност да отчетат сами показанията на електромерите си на 1 юли 2012 г. и да ги представят в най-близкия до тях EVN Офис в периода от 2 юли 2012 г. до 5 юли 2012 г. Посещението в EVN Офис е необходимо с цел гарантиране достоверността на показанията, предоставени от титуляра. Пълен списък с адресите на всички EVN Офиси може да бъде намерен на интернет страницата на дружеството www.evn.bg, както и на телефон 0700 1 7777.

Датата 1 юли се налага с оглед на факта, че консумираната електроенергия до 30 юни 2012 г. се фактурира по сега действащите цени на електроенергията, а от 1 юли 2012 г. това ще става по новите цени на електроенергията, които ще бъдат определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Клиентите, които желаят да се възползват от възможността за самоотчет, следва да попълнят показанията на електромерите си в декларация, която може да бъде получена във всеки EVN Офис. При попълването ú от титуляра е необходимо да бъдат посочени ИТН (номер на измервателна точка) и клиентски номер. Тези номера фигурират в предишна платена фактура за консумирана електроенергия.

За клиенти, които не могат да осигурят достъп на отчетниците на EVN България по регулярния график за юли, е необходимо също сами да отчетат електромерите си на 1 юли 2012 г. и да предоставят данните в съответния EVN Офис до 5 юли 2012 г. В противен случай консумираната енергия ще бъде отчетена по следния принцип, важащ за всички клиенти на EVN България:

Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни до 30 юни включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период. Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли до датата на отчитане през юли пак по същата средна дневна консумация на клиента. Това изчисление е възможно благодарение на модерната система за фактуриране в дружеството. Такава практика при промяна на цените на електроенергията се прилага от години в страните от Европейския съюз.

Във връзка с отчитането по новите цени няма да се променят регулярните ролиращи (целомесечни) срокове на отчитане. Срокът на консумацията по нови и стари тарифи се определя според броя на дните в съответния ценови период. Общият брой отчетени дни ще отговаря на нормалния период от 30 дни, според индивидуалното ролиращо отчитане на всеки клиент. Датата на отчитане на всеки отделен клиент е вписана във фактурата за дължимите суми за изразходвана електроенергия.

> назад