Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Гнезда на щъркели

Една от екологичните инициативи на EVN България с най-дълга традиция е опазване популацията на Белия щъркел (Ciconia ciconia) на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България. Тя е свързана с обезопасяване на рискови щъркелови гнезда, построени върху електрически стълбове мрежа ниско напрежение, собственост на EVN България. Обезопасяването се извършва посредством монтиране на метална платформа, стандартизирана съгласно вътрешните технически изисквания на дружеството , върху която се премества наличното гнездото. По този начин изградените щъркелови гнезда се повдигат на безопасно разстояние от около 1 м от частите под напрежение, което опазва живота на птиците и предотвратява възникването на аварии по електроразпределителната мрежа. Най-често авариите са предизвикани при дъждовно време от пропадане и допир на част от гнездата до проводниците, което води до възникване на късо съединение, прекъсвания или смущения в електрозахранването. Дейностите по обезопасяване на щъркелови гнезда се извършват в съответствие с чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие и издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разрешително. Ежегодно до съответните Регионални инспекции по околна среда се предоставя информация за планираните за обезопасяване рискови щъркелови гнезда и отчет за извършените дейности.

От стартирането на инициативата през 2009 г. до пролетта на 2014 г. са монтирани 1651 платформи, а само в рамките на 2011 – 2014 г. са обезопасени 1002 щъркелови гнезда в цяла Югоизточна България.

През 2012 г. по време на Международния фестивал на белия щъркел, който ежегодно се провежда в с. Белозем, област Пловдив, EVN България получи отличие за своя принос и целенасочена консервационна дейност.

За извършените дейности в периода от 2011 до 2014 г. EVN България подготви Обобщен доклад за мониторинг на монтираните платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда до МОСВ. В рамките на този доклад беше отчетено, че над 60% от поставените обезопасителни платформи са населени от бели щъркели. Статистиката потвърждава постигнатия положителен резултат от дългогодишната работа, направени инвестиции и вложени усилия в опазване на този защитен вид птица.

EVN България ще продължи да полага усилия за опазването на Белия щъркел и други видове.