Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Живот за Бургаските езера

Къдроглав пеликанEVN България съдейства на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) по проект „Живот за Бургаските езера“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз. Целта на проекта е да се осигури опазване на световно защитени видове птици като къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), голям воден бик (Botaurus stellaris), тръноопашата (Oxyura leucocephala) и белоока потапница (Aythya nyroca) и др., чрез ефективно управление на ключови за тях местообитания, част от мрежата Натура 2000 в района на Бургаските езера. Една от планираните дейности по проекта е обезопасяване на идентифицираните като рискови електрически стълбове в района на яз. „Мандра-Пода“ и езерата „Атанасовско“ и „Вая“.

В рамките на проекта през 2012 г. EVN България обезопаси 20 електрически стълба, определени от БДЗП като най-опасни за птиците, разположени в непосредствена близост до Атанасовско езеро, и монтира 60 защитни изолации. По този начин се постига предотвратяване на смъртността на защитени видове птици, причинена от токов удар.

През 2013 г. за първи път в страната благодарение на успешното сътрудничеството между БДЗП и EVN България като част от съвместните дейности по проекта бяха монтирани 760 дивертора по въздушни електропроводи около Атанасовско езеро. Диверторите са специални движещи се пластини с рефлекторно покритие, които служат като предупредителни сигнални знаци за птиците. Това повишава възможността въздушните линии да бъдат забелязвани отдалече от прелитащите птици и съответно подминавани на безопасно разстояние. Така намалява смъртността на защитените видове птици, причинена от сблъсък с електрически стълбове.