Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Управление на отпадъци

Неразделна част от доброто управление на една компания е рационалното и екологосъобразно управление на отпадъците, които често съдържат ценни или опасни за околната среда компоненти. EVN България полага усилия за централизиране и създаване на организация за разделно и безопасно съхранение и законосъобразно предаване на отпадъците. Резултатът е ограничаване на вредното въздействие от опасните вещества върху човешкото здраве и околната среда.

Разделно събиране на отпадъците в офисите

През септември 2011 г. EVN България стартира кампания за разделно събиране на отпадъците в административните сгради на дружеството. Основна цел на кампанията е да се предвидят мерки и да се осигури изграждането и функционирането на ефективна и устойчива система чрез която отпадъците, образувани от дейността на EVN България да се управляват по екологосъобразен и отговорен начин, отговарящ на изискванията на българските нормативни актове в областта на опазване на околната среда. На няколко етапа беше внедрено разделното събиране на отпадъци в офисите – портативни батерии, празни тонер касети и хартия. Правилното управление на отпадъците в дружеството от една страна води до икономия на природни ресурси, чрез рециклиране и оползотворяване на отпадъците, а от друга предотвратява замърсяването на околната среда с опасни вещества, като се обезвреждат отпадъците, които не могат да се използват по друг начин.

През 2013 г. компанията е предала за рециклиране над 24 тона отпадъци от офис хартия, което се равнява на 432 спасени от изсичане дървета.

На своята лицензионна територия EVN България осъществява и разделно събиране на производствени и опасни отпадъци, които се предават за оползотворяване и обезвреждане на лицензирани фирми, притежаващи необходимите разрешителни, съгласно Закона за управление на отпадъците.