EVN Bulgaria


Планирани изключвания

Електрическа енергия
Информация за планираните изключвания на територията на областите Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол в Югоизточна България се подава от оператора на електроразпределителната мрежа в този регион „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Дружеството се наричаше EVN България Електроразпределение до месец май 2017 г. Информацията се поддържа на сайта на дружеството на следния линк.

Топлинна енергия
Информация за планирани изключвания от EVN България Топлофикация в град Пловдив се публикува на следния линк.