EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > Търси
Вашето търсене за „мрежа“ има 654 резултата.

Резултат от търсенето

654 резултата

Страница 1 от 131 »
 

Инструкция №1 за получаване на достъп до електропреносната и/или електроразпределителна мрежа

повече ...

 

Гнезда на щъркели

... мрежа ниско напрежение, собственост на EVN България. Обезопасяването се извършва посредством монтиране на метална платформа, стандартизирана съгласно вътрешните технически изисквания на дружеството... повече ...

 

Живот за Бургаските езера

... мрежата Натура 2000 в района на Бургаските езера. Една от планираните дейности по проекта е обезопасяване на идентифицираните като рискови електрически стълбове в района на яз. повече ...

 

Опазване на царския орел и ловния сокол

... мрежата Натура 2000“ е първият български проект финансиран по Програма LIFE+ на Европейския съюз. Основната цел на проекта е да се намали директното унищожаване на световно застрашените видове... повече ...

 

Подмяна на трансформатори

... мрежата на дружеството, с цел превантивни мерки за понижаване на екологичния риск за околната среда в случай на аварийно изтичане на масло. Ежегодно EVN България подменя наличните физически и... повече ...

654 резултата

Страница 1 от 131 »