EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > Търси
Вашето търсене за „средствата за измерване“ има 5 резултата.

Резултат от търсенето

5 резултата

 

Средства за измерване

... средствата за измерване на електрическа енергия   1. Проверка на електромер на място и съставяне на протокол по искане на клиент. 2. Смяна на електромер за метрологична... повече ...

 

Средства за измерване

... средствата за измерване  1. Узаконяване на апартаментен топломер собственост на клиент 2. Смяна на апартаментен топломер собственост на клиент 3. Предоставяне на апартаментен топломер... повече ...

 

Средства за измерване

... средствата за измерване  1. Узаконяване на апартаментен топломер собственост на клиент 2. Смяна на апартаментен топломер собственост на клиент 3. Предоставяне на апартаментен... повече ...

 

Средства за измерване

... средствата за измерване на електрическа енергия   1. Проверка на електромер на място и съставяне на протокол по искане на клиент. 2. Смяна на електромер за метрологична... повече ...

 

Всички електромери подлежат на задължителна регулярна метрологична проверка

EVN България спазва изискванията на закона и извършва за своя сметка периодични проверки на всички измервателни устройства в Югоизточна България, за да гарантира точност на измерването за клиентите повече ...

5 резултата