EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > Карта на сайта

Проверка сметка Срокове на плащане ел.енергия Начини на плащане Касови салони Електрическа енергия Цени Услуги Ново присъединяване Проучване Консултиране Договор за присъединяване Въвеждане в експлоатация Потребление на електроенергия Средства за измерване Промени в регистрацията Информация за потреблението Прекъсване и възстановяване Поддържане на електросъоръженията Обезопасяване при работа Ремонтни услуги Лабораторни услуги Качество на енергията Други услуги Общи условия и нормативни документи Фактура образец Формуляри Планирани изключвания Повреди над 8 часа Често задавани въпроси Клиентски съвет Кандидатствай за Клиентски съвет Често задавани въпроси за Клиентски съвет Мнения и препоръки за Клиентски съвет Контакти на Клиентски съвет Срещи на Клиентски съвет EVN съветва Топлинна енергия Кампании Награди за лоялни сгради GaleriaLoyalty Индивидуални награди Кампания гореща вода Цени Цени на топлинна енергия Цени на фирми за топлинно счетоводство Услуги Ново присъединяване Проучване Консултиране Договори за присъединяване и продажба Потребление на топлоенергия Информация за потреблението Разделяне и изолиране на инсталации Средства за измерване Грижа за отоплителните системи Аварийни ремонтни услуги Ремонтни услуги с предварително планиране Проверка на топлотехническото състояние Общи условия и нормативни документи Често задавани въпроси Фактура образец Планирани изключвания Повреди Енергийна ефективност Термография Външна термография Външна и вътрешна термография Термографска диагностика на зони в жилищни и бизнес сгради Галерия за термография Инфо Тотал Съвети за енергоспестяване Галерия Бюлетин за клиенти
Електрическа енергия Електроразпределителна мрежа Общи условия и нормативни документи Присъединяване Цени Услуги Ново присъединяване Проучване Консултиране Договор за присъединяване Въвеждане в експлоатация Поддържане на електросъоръженията Обезопасяване при работа Ремонтни услуги Лабораторни услуги Качество на енергията Потребление на електроенергия Средства за измерване Товаров профил Прекъсване и възстановяване Други услуги Начини на плащане Свободен пазар Формуляри Свободен пазар Нормативна уредба Регистрация на пазара Търговци Смяна на доставчик/координатор Регулиран пазар Общи условия и нормативни документи Цени Услуги Информация за потреблението Промени в регистрацията Начини на плащане Формуляри Доставчик последна инстанция Общи условия и нормативни документи Цени Услуги Информация за потреблението Промени в регистрацията Начини на плащане Клиентско обслужване Формуляри Често задавани въпроси Топлинна енергия Цени Цени на топлинна енергия Це��и на фирми за топлинно счетоводство Услуги Ново присъединяване Проучване Консултиране Договори за присъединяване и продажба Потребление на топлоенергия Информация за потреблението Разделяне и изолиране на инсталации Средства за измерване Грижа за отоплителните системи Аварийни ремонтни услуги Ремонтни услуги с предварително планиране Проверка на топлотехническото състояние Начини на плащане Общи условия и нормативни документи Енергийна ефективност Енергиен доклад "Контрол" "Класик" "Ефект" Проучване на сгради Обследване и сертифициране на сгради Обследване за енергийна ефективност Сертифициране на сгради Приемане на услугата Термография Външна термография Външна и вътрешна термография Термографска диагностика на зони в жилищни и бизнес сгради