EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > Търговци

Мрежови оператор в Югоизточна България

Лицензия за разпределение на електрическа енергия в Югоизточна България притежава дружеството „Електроразпределение Юг“ ЕАД, което до месец май 2017 г. се наричаше „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. Актуална мрежова информация за търговците ще намерите на интернет страницата на дружеството на следния директен линк: https://elyug.bg/Traders.aspx.