Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Системи за предварителен подбор 2012 г.

На основание § 20 от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 г., системите за предварителен подбор, създадени до влизането в сила на закона, запазват действието си до 30 юни 2016 г.


28.12.2012
Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъединяване на нови клиенти в „ЕВН България Електроразпределение” EАД , по обособени позиции - детайли

28.12.2012
Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъединяване на нови клиенти в “ЕВН България Електроразпределение” EАД, по обособени позиции - детайли

04.12.2012
Предоставяне на услуги, извършвани със специализирана едрогабаритна техника, включвайки - услуги с автокран, стълбовоз, мобилна пробивна машина, багер, товарен автомобил с кран, автомобилна вишка и други, за нуждите на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр.Пловдив по позиции - детайли

16.11.2012
Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради собственост на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив - детайли

30.10.2012
Извършване на комплексна услуга за упражняване на строителен надзор, технически надзор на съоръжения с повишена опастност, на дейности по кадастъра и свързаните с тях геодезически дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъединяване на нови клиенти на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив - детайли

22.10.2012
Доставка на Напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер, QI, QII, QIII, QIV) с товаров профил- детайли

10.10.2012
Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито) - детайли

24.09.2012
Доставка на Изолационни накладки за ВЛ 20 kV осигуряващи защита на птиците - детайли

11.09.2012
Доставка на Дистанционер 20kV - детайли

11.09.2012
Доставка на Държач за електромерно табло тип А, Ам и Б - детайли

10.08.2012
Доставка на напълно електронен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации и интегриран GSM модем и реле за управление на товара - детайли

27.06.2012
Извършване на топлоизолационни работи по енергийни съоръжения, топлопреносни мрежи и абонатни станции на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив - детайли

16.05.2012
Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа ниско напрежение - детайли

27.04.2012
Доставка на проводници с пластмасово покритие за въздушен електропровод (ССХ) за номинално напрежение Uo/U - 12/20kV - детайли

12.04.2012
Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по позиции - детайли

12.04.2012
Доставка на метално табло – трансформатор до 100 kVA, 20/0,4 KV. - детайли

12.04.2012
Доставка на стойки за предпазители СрН и контактна система за тях - детайли

12.04.2012
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители присъединени на СрН - детайли

12.04.2012
Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на леки, товарни и специални автомобили собственост на „ЕВН България Електроразпределение” АД, гр.Пловдив, по позиции - детайли

06.03.2012
Доставка на водомери с дистанционно отчитане - детайли

06.03.2012
Доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на измервателни уреди - детайли

05.03.2012
Доставка на Напълно електронен трифазен четирипроводен електромер за директно включване с измерване на активна енергия,15 min измерване на мощността и разпознаване на манипулации - детайли

20.02.2012
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на метално капсуловани Комплектни разпределителни уредби - 20(24) kV, елегазово изолирани и вторични съоръжения за оборудване на трафопостове и възлови станции в 20/24 kV - мрежата, обслужвана от EVN България - детайли

26.01.2012
Доставка на куки стоманени за стоманобетонни стълбове (СБС) - детайли

26.01.2012
Доставка на индикатори на къси и земни съединения за ВЛ 20 kV - детайли