Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Системи за предварителен подбор 2013 г.

На основание § 20 от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 г., системите за предварителен подбор, създадени до влизането в сила на закона, запазват действието си до 30 юни 2016 г.


10.12.2013
Доставка на предупредителни и сигнални средства, по обособени позиции - Обявление в АОП       Промяна на Техническа спецификация

25.10.2013
Допълнителна доставка на Маршрутизатори за PLC с S-FSK модулация с вграден 2G или 3G GSM модем, еднофазни и трифазни Мрежови шумови филтри за отстраняване на шумове в PLC S-FSK системи за комуникация“, групирани в следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на маршрутизатори за PLC с S-FSK модулация с вграден 2G или 3G GSM модем; Обособена позиция 2. Доставка на еднофазни мрежови шумови филтри за отстраняване на шумове в PLC S-FSK системи за комуникация; Обособена позиция 3. Доставка на трифазни мрежови шумови филтри за отстраняване на шумове в PLC S-FSK системи за комуникация - детайли

25.10.2013
Допълнителна доставка на еднофазни и трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация, групирани в следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация; Обособена позиция 2. Доставка на трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация; Обособена позиция 3. Доставка на трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация - детайли

25.10.2013
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на абсорбционни водоохлаждащи агрегати по обособени позиции -детайли

16.08.2013
Доставка на инструменти и защитни средства за работа под напрежение на височина до AC 1000 V и DC 1500 V - по обособени позиции - детайли

14.08.2013
Доставка на защитно облекло за работа под напрежение до 1000 V  - детайли

31.07.2013
Проектиране на магистрални, разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив -детайли

23.07.2013
Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции - детайли

01.07.2013
Доставка на Радиомодеми -детайли

10.06.2013
Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД гр.Пловдив - детайли

06.06.2013
Доставка на ултразвукови топломери за дистанционно отчитане -детайли

13.02.2013
Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTP-2 с трансформаторна мощност 2x 800 kVA в мрежата обслужвана от ЕВН България Eлектроразпределение ЕАД - детайли

11.02.2013
Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД гр.Пловдив - детайли

14.01.2013
Доставка на Изолатори, по позиции  - детайли