Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Системи за предварителен подбор 2014 г.

На основание § 20 от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 г., системите за предварителен подбор, създадени до влизането в сила на закона, запазват действието си до 30 юни 2016 г.

08.12.2014
Доставка на циркулационни помпи за вътрешно отоплителни инсталации
Решение
Обявление в АОП
Документация за участие, валидна до 09.02.2015
Решение за промяна
Документация за участие, валидна след 09.02.2015

04.10.2014
Доставка на V - съединителна арматура по обособени позиции
Обявление в АОП
Документация за участие

03.10.2014
Доставка на Мачтов трафопост Номинално напрежение - 20 kV
Обявление в АОП
Документация за участие част 1
Документация за участие част 2
Документация за участие част 3

11.09.2014
Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер, за номинално напрежение Uо/U 0,6/1 kV, по обособени позиции: Обособена Позиция I – ТЕПО типоразмер А; Обособена Позиция II – ТЕПО типоразмер А+; Обособена Позиция III – ТЕПО типоразмер Б; Обособена Позиция IV – ТЕПО типоразмер Б+
Обявление в АОП
Документация за участие

27.08.2014
Доставка високомощни предпазители за ниско напрежение (ВПНН-предпазители)
Обявление в АОП
Документация за участие

20.08.2014
Доставка на NH-основи за предпазители, NH-основи за предпазители за товарен прекъсвач и обикновени NH-основи за предпазители -
Обявление в АОП
Документация за участие 

15.08.2014
Доставка на арматура за въздушни линии 20kV, по обособени позиции - Обявление в АОП
Документация за участие
 
14.08.2014

Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по обособени позиции: Позиция І – Термосвиваема технология; Позиция ІІ - Студеносвиваема технология; Позиция ІІІ - Адаптери 
Обявление в АОП
Документация за участие

01.07.2014

Доставка на конзоли за стоманобетонен стълб Ср.Н. 20 kV Обявление в АОП

Документация за участие

01.07.2014
Доставка на високоволтови предпазители - Обявление в АОП
Документация за участие

01.07.2014
Доставка на триполюсни мощностни разединители 20 kV за монтаж на закрито - Обявление в АОП
Документация за участие 

30.06.2014
Доставка на малогабаритни токови прекъсвачи
 
Обявление в АОП
Документация за участие           Отговор на въпроси        Отговор на въпроси_2

30.06.2014
Доставка, инсталация, пускане в експлоатация, поддръжка, желани промени, обучения и разработки от Възложителя на "Система за дистанционно отчитане на електромери" - Обявление в АОП
Документация за участие до 04.03.2015   Отговор на въпроси  Отговор на въпроси 2 Отговори на въпроси 3 Отговор на въпроси 4 Отговор на въпроси 5 Отговор на въпрос 6 Отговор на въпроси 7 Отговор на въпроси 8 Отговор на въпроси 9 Отговор на въпроси 10 Отговор на въпроси 11 Отговор на въпроси12 Решение промяна документация  Документация за участие валидна след 04.03.2015 Отговор на въпроси 13 Отговор на въпроси 14 Решение 3 промяна документация Документация за участие валидна след 22.06.2015 Отговори на въпроси 15 Отговори на въпроси 16и17 Отговори на въпроси 18 Решение 4 промяна на документация Документация за участие валидна след 21.12.2015

27.06.2014
Доставка на кабелни разпределителни шкафове - Обявление в АОП
Документация за участие: част 1 и част 2.

25.06.2014
Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции - Обявление в АОП
Документация за участие

20.06.2014
Доставка на цокли за кабелни разпределителни шкафове - Обявление в АОП
Документаци за участие

02.06.2014
Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив по обособени позиции - Обявление в АОП
Документация за участие

19.05.2014
Доставка на материали за заземяване на електроразпределителната мрежа, по обособени позиции - Обявление в АОП
Документация за участие

15.05.2014
Доставка на стълбове стоманобетонни за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV - Обявление в АОП
Документация за участие

14.05.2014
Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив по обособени позиции - Обявление в АОП
Документация за участие

12.05.2014
Доставка на кабелни гарнитури 1 кV -  Обявление в АОП
Документация за участие

25.04.2014
Доставка на неизолирани алуминиево стоманени проводници за въздушни разпределителни мрежи Uo/U – 0,6/1 кV и Uo/U – 12/20 кV -  Обявление в АОП
Документация за участие

25.04.2014
Доставка на VPE – изолирани силови кабели за номинално напрежение U0/U 12/20 kV - Обявление в АОП
Документация за участие

24.04.2014
Доставка на инсталационни проводници H07V - Uo/U – 450/750 V в съответствие на стандарт HD 21.3 S3 - Обявление в АОП
Документация за участие

03.04.2014
Доставка на силови кабели с пластмасова изолация за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV - Обявление в АОП
Документация за участие

03.04.2014
Доставка на усукани изолирани проводници за въздушно окачване, с изолация от омрежен полиетилен, за напрежение Uo/U – 0,6/1 кV -  Обявление в АОП
Документация за участие     Отговор на въпрос

20.03.2014
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на водоохлаждащи кули за студоснабдяване, по позиции -
Документация за участие от 22.05.2015 г.
Решение за промяна от 22.05.2015 г.
Обявление в АОП
Документация за участие(неактуална)


07.03.2014
Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна енергия в две посоки с товаров профил и разпознаване на манипулации - Обявление в АОП
Документация за участие

07.03.2014
Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за измерване на активна енергия в две посоки с товаров профил и разпознаване на манипулации - Обявление в АОП
Документация за участие

07.03.2014
Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил и повишена степен на защита - Обявление в АОП
Документация за участие

06.03.2014
Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации и повишена степен на защита - Обявление в АОП
Документация за участие

06.03.2014
Доставка на напълно електронен еднофазен електромер с умален габарит за директно включване с разпознаване на манипулации и повишена степен на защита -  Обявление в АОП
Документация за участие

06.03.2014
Доставка на напълно електронен трифазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации и повишена степен на защита - Обявление в АОП
Документация за участие

05.03.2014
Доставка на напълно електронен трифазен четирипроводен електромер за директно включване с измерване на активна енергия,15 min измерване на мощността, разпознаване на манипулации и повишена степен на защита  - Обявление в АОП
Документация за участие

05.03.2014
Доставка, монтаж и пускане е експлоатация на табло за предаване на данни в реално време на независими производители (табло мониторинг) - Обявление в АОП
Документация за участие

07.02.2014
Доставка на стълбове стоманорешетъчни за въздушни линии Номинално напрежение 20kV -Обявление в АОП
Документация за участие

15.01.2014
Доставка на мрежови трансформатори 50-1600kVA според DIN 42531(порцелан) и според DIN 47637(щепселни гнезда с вътрешен конус) на страна ВН, по позиции -Обявление в АОП
Документация за участие, валидна след 05.03.2015 - част 1
Документация за участие, валидна след 05.03.2015 - част 2
Документация за участие, валидна след 05.03.2015 - част 3
Документация за участие, валидна след 10.08.2015 - част 1
Документация за участие, валидна след 10.08.2015 - част 2
Документация за участие, валидна след 10.08.2015 - част 3