Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Цени на крайния снабдител EVN България Електроснабдяване

Цени без ДДС и акциз, по които EVN България Електроснабдяване продава електрическа енергия на небитови клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа ниско напрежение, съгласно Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. на КЕВР, в сила от 01.07.2018 г.
 

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч
с три скали, в т.ч. върхова 0,16953
  дневна 0,11357
  нощна 0,06514
с две скали, в т.ч. дневна 0,13198
  нощна 0,06514
с една скала   0,13198

Небитовите клиенти на EVN България Електроснабдяване, присъединени към електроразпределителна мрежа ниско напрежение, заплащат и следните цени за мрежови услуги: 
  • Цена за пренос през електропреносната мрежа, лв./кВтч, без ДДС: 0,00845
  • Цена за достъп до електропреносната мрежа, лв./кВтч, без ДДС: 0,00139
  • Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, лв/кВтч, без ДДС: 0,03253
  • Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за небитови клиенти, в лв./кВт/ден: 0,01733
Всички посочени цени са в лева и не включват ДДС и акциз.

Пояснение: съгласно чл.28 от Правилата за търговия с електрическа енергия потребителите на крайните снабдители, които използват разпределителните мрежи при публично известни общи условия, заплащат всички мрежови услуги за съответния ценови период. Крайният снабдител заплаща на оператора на електроразпределителната мрежа суми за пренос, достъп, други мрежови услуги за съответния ценови период за цялото фактурирано от крайния снабдител количество електрическа енергия.