Scroll to top

Какво е ДПИ?

Накратко

За случаите, в които останете без доставчик на свободен пазар, по независеща от Вас причина, е въведена фигурата на Доставчик от последна инстанция (ДПИ).

ДПИ влиза в ролята на „спешна помощ“ и започва да Ви снабдява с електрическа енергия от момента, в който Вашият търговец е прекъснал доставката, докато изберете нов лицензиран търговец на свободен пазар. По този начин Вашият имот/обект продължава нормално да се захранва с електроенергия, а Вие имате време да си намерите друг, по-надежден партньор.

За домакинствата и фирмите на средно и ниско напрежение българското законодателство задължава в ролята на ДПИ да влязат крайните снабдители в съответната географска територия. За всички клиенти, с обекти в Югоизточна България, които са присъединени към мрежата на Електроразпределение Юг, това е EVN Електроснабдяване (EVN ЕС).

Като ДПИ ние от EVN ЕС продължаваме да се грижим за Вас и защитаваме Вашите интереси, като гарантираме:

 • равен достъп на всички клиенти до услугите по снабдяване с електрическа енергия
 • бързо и качествено обслужване и внедряване на добри практики;
 • запазване на поверителността на информацията.

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас на:

 • [email protected];
 • 0700 1 7777 (от 8:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък)

Или направо ни посетете лично в най-близкия до Вас EVN Офис.

Договор с ДПИ

Наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от ДПИ е задължително условие за участие на всички крайни клиенти на свободния пазар на електрическа енергия.

Обектите с временно захранване (т. нар. времянки) до завършване на строежа се класифицират като небитови независимо от целите, за които ще се използват след въвеждане в експлоатация. В тази връзка при ново присъединяване на такива обекти към мрежата на Електроразпределение Юг също се изисква сключване на договор с EVN EC-ДПИ.

В случай че Ви се налага да сключите договор с EVN EC-ДПИ, може да го направите и онлайн през нашия сайт от линка по-долу. Изисква се еднократна регистрация в нашата сигурна система EVN Онлайн плюс, където се попълва формуляр за заявка.

Към онлайн сключване на договор
 
Тук можете да се запознаете с техническите стъпки за сключване на онлайн договор през нашия сайт, а на този линк ще намерите преддоговорна информация.

С изпращането на заявка за сключването на договор чрез EVN Онлайн плюс (лично или чрез негов представител – регистриран потребител в EVN Онлайн плюс) клиентът се съгласява: 1) комуникацията с него по повод сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на договора да бъде осъществявана по електронен път, включително и чрез електронна поща, както и да бъде адресат на електронни изявления от търговеца, включително такива, които са автоматично генерирани и/или изпращани по електронна поща, кратки текстови съобщения (SMS) или в рамките на профила на представител на клиента – регистриран потребител в EVN Онлайн плюс; 2) всички електронни изявления, извършени от клиента, да бъдат обвързващи за него и да се считат подписани с обикновен електронен подпис, със силата на саморъчен подпис по смисъла на чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 и чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ.

Избери нов доставчик

В случай че сте попаднали в ситуация, в която се снабдявате от ДПИ, се опитайте възможно най-бързо да си изберете нов търговец на свободен пазар с условия, които Ви устройват.
 
За целта трябва да преминете процедура по смяна на доставчик/ координатор на балансираща група.
Повече информация вижте на линковете долу:

Домакинства  и  Бизнес

Ценa

От 01.08.2021 г., цената на енергията, която EVN Електроснабдяване доставя в качеството му на Доставчик от последна инстанция (EVN EC-ДПИ), се определя на база цените на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и цените на Електроенергиен системен оператор (ЕСО) за „недостиг“. Това е така съгласно приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) нова „Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция“.

Според Методиката цената на ДПИ се изчислява след изтичане на отчетния месец при наличие на:

 • цена на електрическата енергия на пазара в сегмент „Ден напред“ в лв./MWh от БНЕБ
 • цена за недостиг на балансиращия пазар в лв./MWh, определяна от ЕСО и
 • утвърдени измерени стойности от оператора на електроразпределителната мрежа
   

Поради факта че ЕСО обявяват цените си през първата половина на месеца, следващ отчетния месец, и спазвайки променената Методика на КЕВР, EVN EC-ДПИ ще обявява цена и ще издава фактури за отчетен месец след 12-то число на следващия месец.
 
Средната цена на енергията на EVN EC-ДПИ за юни 2024 г. е в размер на 0,20083 лв./kWh, без ДДС.

Тази стойност не включва цена за Задължения към обществото, която е определена на 0,00000 лв./kWh с Решение на КЕВР № Ц-17/30.06.2024 г., № Ц-20/04.07.2024

Клиентите на EVN ЕС-ДПИ заплащат и следните цени без ДДС за мрежови услуги, определени с Решение на КЕВР № Ц-17/30.06.2024, Ц-20/04.07.2024:

Мрежова услуга Цена за домакинства Цена за бизнес
Достъп до електропреносната мрежа  0,00085 лв./kWh  0,00085 лв./kWh 
Пренос през електроразпределителната мрежа (за средно напрежение) -------------------------  0,01149 лв./kWh
Пренос през електроразпределителна мрежа (за ниско напрежение)  0,03704 лв./kWh  0,03704 лв./kWh
Достъп до електроразпределителната мрежа  0,00819 лв./kWh 0,02672 лв./kW/ден
 

 

ДДС e 20% и за домакинства, и за бизнес клиенти.
 
При изчисление на цената дружества следва и Принципи за разпределяне на небалансите в специална балансираща група на EVN Електроснабдяване.

Архив цени

Архив на всички цени на EVN ЕС като ДПИ по периоди можете да намерите тук

Важни промени от ноември 2022 г.

Сроковете за плащане са 5 дни и се издава етапна фактура заедно с месечната фактура.

Е-фактура

Електронната фактура (eFaktura) е документ, подписан с валиден електронен подпис, който е напълно равностоен на хартиените фактури, но се получава по-бързо, съхранява се по-лесно и е по-щадящ за природата. Разгледайте брошура с повече информация тук.

EVN EC-ДПИ не изпраща хартиените фактури от септември 2022 г.

Начини на плащане

EVN Онлайн плюс

Сигурно плащане - директно през нашия сайт без допълнителни такси. Приемат се карти Visa, MasterCard, Diners Club и Discover.

Към EVN О+

Директен дебит

Попълнете съгласие за директен дебит/незабавно инкасо във Вашата банка и го представете в офис на EVN или на имейл [email protected].

Е-банкиране

Ползвайте Вашата банка за онлайн плащане на комунални сметки или за банков превод с индивидуалния IBAN от фактурата по сметка на EVN.

EVN банкови сметки

ePay.bg

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.epay.bg.

Вижте повече

Български пощи

Плащане можете да направите в касовите салони, обслужващи EVN България.

Вижте къде

EasyPay

В касовите салони на Easy Pay в цялата страна.

Вижте къде

Банкомат

За да платите през банкомат, Ви е необходима банкова карта.

Вижте как

Cash Terminal

През всички кештерминали на територията на страната.

Вижте къде

Transcard

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.transcard.bg.

Вижте повече

Плащане чрез Български пощи

Адреси на пощенските станции в областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Ямбол виж тук.

В София можеш да платиш в следните пощенски станции:

Адрес Работно време / час*
ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6
понед. – събота 07:30 – 19:00
неделя 08:00 – 13:00
бул. Цариградско шосе 85, бл.109
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Драган Цанков 31а
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Сливница 172
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Тотлебен 8
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00

*Посоченото работно време е по информация на „Български пощи“ ЕАД.

Услуги

Детайлно обяснение, цени и начин на заявяване

Инфо Фактура

Инфо Фактура е информационна услуга, с която EVN България предоставя подробна информация от издадените за съответния текущ отчетен период фактури на клиента.

Услугата е подходяща за бизнес клиенти с голям брой обекти и фактури, за които прегледът и допълнителната обработка на данните изискват значителен ресурс.

Инфо Фактура ще Ви помогне по-бързо и по-удобно да:

 • познавате и сравнявате разходите за електрическа енергия и мрежови услуги за всеки Ваш обект през текущия месец,
 • идентифицирате и анализирате екстремните стойности,
 • управлявате ефективно Вашите ресурси.

Информацията получавате в структурирана таблица, в която ще откриете детайли за:

 • количеството и стойността на консумираната електрическа енергия по тарифи,
 • стойностите на мрежовите услуги по ценови компоненти,
 • размера на разходите за реактивна енергия,
 • общото количество и стойността на разходите за електроенергия за обекта,
 • обобщените разходи от всички фактури.

Вижте примерен документ: Инфо Фактура.

Услугата се предлага с договор за една година и се изпраща месечно по имейл до 2 дни след фактуриране за текущия месец.

За повече информация, получаване на оферта и сключване на договор, може да се обърнете към Вашия персонален EVN консултант или да позвъните на телефона за информация на EVN Електроснабдяване – 0700 1 7777.

Копие на фактура

С услугата получавате копие на фактура за електрическа енергия за избран от Вас отчетен период.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване – ДПИ издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Копие на фактура  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на копие на фактура 5,00 1,00 6,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Копието на фактура може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.

Справка за потреблението на клиент до 36 месеца от искането

С услугата получавате подробна информация за потреблението на електрическа енергия на всички Ваши измервателни точки. Данните се разпределят по отчетни периоди за посочен от Вас период до 36 месеца назад.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване - ДПИ издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка за потреблението на клиент до 36 месеца от искането  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на справка за потреблението на електрическа енергия
на клиент до 36 месеца от искането
8,33 1,67 10,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се обезсилват.

Удостоверение/справка за представяне пред държавни и общински органи

С услугата получавате информация за потреблението на електрическа енергия във Вашите обекти/имоти във вид на официална справка/удостоверение съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице). 

EVN Електроснабдяване – ДПИ издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка/Удостоверение  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на удостоверение/справка за представяне
пред държавни и общински орган
8,33 1,67 10,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Удостоверението/справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се обезсилват.

Смяна на име по документи

Ако сте собственик или упълномощен ползвател на обект (имот) и името, на което получавате месечните сметки за електрическа енергия, е на друго лице, с услугата „Смяна на име по документи” ще се легитимирате като наш клиент напълно безплатно.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр.

Тук можете да се запознаете с нормативно допустимите случаи на смяна и необходимите документи:

Съществуващ клиент Нов клиент Документи
Бивш собственик Нов собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
Собственик на обекта/имота Упълномощен
ползвател
(наемател)
Нотариално заверено споразумение 
за солидарна отговорност
Документ за самоличност
Бивш упълномощен 
ползвател(наемател)
Нов упълномощен 
ползвател (наемател)
Копие на документ за собственост
Нотариално заверено споразумение 
за солидарна отговорност
Документ за самоличност
Бивш упълномощен
ползвател (наемател)
Собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
Починал собственик Наследник/ци Удостоверение за наследници
Документ за самоличност
Документ за собственост

Актуализацията на клиентските данни се извършва безплатно до 30 календарни дни от подаване на искането.

Възстановяване на електрозахранването на прекъснат за неплатена енергия клиент на доставчик от последна инстанция (ДПИ) за 1 място на потребление

Възстановяване на електрозахранването се извършва след отстраняване на причините за преустановяването му. При просрочени задължения Вие следва да ги заплатите и да предоставите на EVN Електроснабдяване - ДПИ копие от платежния документ за извършеното плащане. Копието бихте могли да изпратите на имейл [email protected]. Стандартният срок за възстановяване на електрозахранването е до 12:00 ч. на следващия ден.

Ако желаете електрозахранването Ви да бъде възстановено в рамките на същия ден, е необходимо да уведомите за това EVN Електроснабдяване - ДПИ при предоставяне на копието от платежния документ, в срок до 13:00 ч. В този случай изпълняваме услугата до 6 (шест) астрономически часа, а Вие е необходимо да доплатите такса за експресна услуга.

След възстановяване на електрозахранването Вие получавате фактура за извършената/ите услуга/и съгласно ценоразписа на EVN Електроснабдяване - ДПИ.

Възстановяване на електрозахранването за клиенти
на EVN ЕС - ДПИ
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Възстановяване на електрозахранването на прекъснат за
неплатена енергия клиент на ДПИ за 1 място на потребление
     
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 36,67 7,33 44,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 80,83 16,17 97,00
Експресно възстановяване на електрозахранването на прекъснат
за неплатена енергия клиент на ДПИ за 1 място на потребление
     
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 53,33 10,67 64,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 118,33 23,67 142,00

Фактурата се изпраща на посочения от Вас електронен адрес и следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Често задавани въпроси

Какво означава „доставчик от последна инстанция“ и кой е клиент на ДПИ?

В случай че останете без доставчик на свободен па­зар, включително и защото Вашият търговец не е в състояние да изпълнява задълженията си поради независещи от Вас причини (например изпадне в неплатежоспособност), за да не остане обектът Ви без електрическа енергия, снабдяването се извършва от доставчика от последна инстанция. ДПИ започва да Ви снабдява от момента, в който Вашият търговец е прекъснал доставката, до момент, в който избере­те нов лицензиран търговец на свободен пазар.

Важно е да знаете, че цената за електрическа енергия, предлагана от ДПИ, се определя по методика, одобре­на от КЕВР. Във Ваш интерес е да не попадате на ДПИ или да се задържите при него за възможно най-кратък срок, защото цените са значително по-високи от тези на свободен пазар.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Каква е процедурата по извършване на смяна на доставчик?

Смяната на доставчик на електрическа енергия се администрира от електроразпределителното дружество, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента. За Югоизточна България това е Електроразпределение Юг. Подробна информация ще намерите на следния линк.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден