Scroll to top

Нашите услуги

Разгледай подробни описания, цени и начин на заявяване.

Смяна на име по документи

Ако си собственик или упълномощен ползвател на обект (имот) и името, на което получаваш месечните сметки за електрическа енергия, е на друго лице, с услугата ”Смяна на име по документи” ще се легитимираш като наш клиент напълно безплатно.

Заявява се лично или от упълномощено от теб лице в EVN.

Тук можеш да се запознаеш с нормативно допустимите случаи на смяна и необходимите документи:

Съществуващ клиент Нов клиент Документи
Бивш собственик Нов собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
Собственик на обекта/имота Упълномощен
ползвател
(наемател)
Нотариално споразумение 
за солидарна отговорност(нотариална заверка е необходима в случай, че една от страните в споразумението не присъства при подписване и подаване на документа)
Документ за самоличност на собственика и новия наемател. При ЮЛ валидно пълномощно
Документ за собственост(или друг документ за вещно право)
Договор за наем задължително и то валиден (да не е изтекъл срока на договора)
Бивш упълномощен ползвател/Собственик Нов упълномощен 
ползвател (наемател)
Документ за собственост Нотариално заверено споразумение за солидарна отговорност
Документ за самоличностна собственика и новия наемател.При ЮЛ валидно пълномощно
Анекс/споразумение или доказателство за уведомление (при едностранно прекратяване) за прекратяване на договора за наем със стария наемател или приемно-предавателен протокол
Договор за наем задължително и то валиден (да не е изтекъл срока на договора)
Предоставянето на вече изтекъл договор за наем не е доказателство за прекратяването му
При наличие на неплатени задължения задължително се уведомява подаващия документите за започване на продажба
Бивш упълномощен ползвател
(наемател)
Собственик Документ за самоличност на собственика. При ЮЛ валидно пълномощно
Документ за собственост
Анекс/споразумение или доказателство за уведомление (при едностранно прекратяване) за прекратяване на договора за наем със стария наемател или приемно-предавателен протокол
При наличие на неплатени задължения задължително се уведомява подаващия документите за започване на продажба
Починал собственик Наследник/ци Удостоверение за наследници
Документ за самоличност
В случай на повече от един наследник  декларация за съгласие от останалите наследници или спогодба при невъзможност на останалите наследници да посетят ЕВН офис
При наличие на неплатени задължения задължително се уведомява подаващия документите за започване на продажба
 
     

Актуализацията на клиентските данни се извършва безплатно до 30 календарни дни от подаване на искането.

Копие на фактура

С услугата получаваш копие на фактура за електрическа енергия за избран от теб отчетен период.

Заявява се лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представиш:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако си упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

 

Копие на фактура Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Електрическа енергия битови потребители 2,50 0,50 3,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Копието на фактура може да получиш лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, твоята заявка и издадената фактура се анулират.

Смяна на тарифност без подмяна на електромер и/или часовников превключвател

Оптимизирай разходите си за електроенергия, като избереш най-изгодния и подходящ за теб тарифен план.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представиш:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако си упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Смяна на тарифност  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
без подмяна на електромер и/или часовников превключвател 5,83 1,17 7,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащането ѝ.

Справка за потреблението на електрическа енергия за последните 36 месеца

С услугата получаваш подробна справка за твоето потребление на електрическа енергия (в kW/h) по отчетни периоди за последните три години.

Заявява се лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представиш:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако си упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка за потреблението за последните 36 месеца  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на справка за 1 измервателна точка 5,83 1,17 7,00

Срокът за изпълнение услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Справката може да получиш лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, твоята заявка и издадената фактура се анулират.

Издаване на удостоверение/справка за представяне пред държавни и общински органи

С услугата получаваш информация за потреблението на електрическа енергия в твоите обекти/имоти във вид на официална справка/удостоверение, съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции.

Заявява се лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представиш:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако си упълномощено лице). 

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка / Удостоверение за представяне от клиент Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на справка / удостоверение 4,17 0,83 5,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Удостоверението/справката може да получиш лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане в посочения 14-дневен срок, твоята заявка и издадената фактура се анулират.

Ново присъединяване

EVN Електроснабдяване по закон е краен снабдител на електрическа енергия за домакинствата на регулиран пазар в Югоизточна България. За тези клиенти мрежови услуги, включително по ново присъединяване, се предоставят от Електроразпределение Юг (ЕР Юг) – лицензираното електроразпределително дружество в Югоизточна България.
 
ЕР Юг предлага онлайн заявка и заплащане на услуги в своя уеб портал „Онлайн услуги“ след еднократна регистрация. Може да научите повече чрез бутона по-долу. С него ще отворите уеб сайта на ЕР Юг.

SMS/имейл известие

Възползвай се от безплатните услуги за имейл или SMS известяване:

 • предварителна информация за предстоящо прекъсване на електрозахранването в случай на пропуснато плащане
 • ежемесечна информация за сметка

Спести време с EVN Онлайн плюс

Плащай сметките си сигурно и без допълнителни такси през EVN Онлайн плюс. Регистрирай се еднократно за бърз достъп до история на потреблението и фактурите ти. Системата приема карти Visa и MasterCard.

Всички начини на плащане

EVN Онлайн плюс

Сигурно плащане директно през нашия сайт без допълнителни такси. Приемат се карти Visa, MasterCard, Diners Club и Discover.

Към EVN О+

Директен дебит

Попълни съгласие за директен дебит/незабавно инкасо в твоята банка и го представи в офис на EVN или на имейл [email protected]

Е-банкиране

Ползвай твоята банка за онлайн плащане на комунални сметки или за банков превод с индивидуалния IBAN от фактурата ти по сметка на EVN.

EVN банкови сметки

ePay.bg

При този вариант е необходимо да си направиш регистрация на www.epay.bg.

Виж повече

Български пощи

Плащане можеш да направиш в касовите салони, обслужващи EVN България.

Виж къде

EasyPay

В касовите салони на Easy Pay в цялата страна.

Виж къде

Банкомат

За да платиш през банкомат, ти е необходима банкова карта.

Виж как

Transcard

При този вариант е необходимо да си направиш регистрация на www.transcard.bg.

Виж повече

Cash Terminal

През всички кештерминали на територията на страната.

Виж къде

Плащане чрез Български пощи

Адреси на пощенските станции в областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Ямбол виж тук.

В София можеш да платиш в следните пощенски станции:

Адрес Работно време / час*
ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6
понед. – събота 07:30 – 19:00
неделя 08:00 – 13:00
бул. Цариградско шосе 85, бл.109
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Драган Цанков 31а
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Сливница 172
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Тотлебен 8
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00

*Посоченото работно време е по информация на „Български пощи“ ЕАД.

Разбери твоята сметка

 

Разгледай PDF документите, за да се ориентираш каква информация съдържа касовият ти бон за електроенергия

Образец на фискален бон за консумирана ел.енергия и мрежа

Изтегли

Образец на фактура за консумирана ел.енергия и мрежа

Изтегли

Свободен пазар

Вече можеш свободно да избираш твоя доставчик на енергия. Научи повече за възможностите.


 

Цени на електрическата енергия

 

Крайни цени с ДДС и акциз за битови клиенти на EVN Електроснабдяване:

Начин на измерване Зони в денонощието Цена, лв./квтч
С две скали
Дневна
Нощна
0,26165
0,15253
С една скала
0,26165

Крайните цени за домакинствата са изчислени съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия и включват:

 • цените на EVN Електроснабдяване и цените за мрежови услуги, утвърдени с Решение № Ц-17 от 30.06.2024 г.,  Решение № Ц-20 от 04.07.2024 г.на КЕВР
 • ДДС 20%
 • акциз 0%.

Цени на EVN Електроснабдяване

 

Цени за битови клиенти без ДДС и акциз:

Начин на измерване Зони в денонощието Цена, лв./квтч
С две скали
Дневна
Нощна
0,15926
0,06833
С една скала
0,15926

Битовите клиенти на EVN Електроснабдяване са присъединени към електроразпределителна мрежа ниско напрежение и заплащат следните цени за мрежови услуги, без ДДС и акциз:

Мрежова услуга Цена, лв./кВтч 
Цена за достъп до електропреносната мрежа
0,00085
Цена за пренос през електропреносната мрежа
0,01270
Цена за пренос през електроразпределителна мрежа на ниско напрежение
0,03704
Цена за достъп до електроразпределителна мрежа за битови клиенти 0,00819

Липса на електрозахранване

Има различни причини, поради които може да няма ток в твоя дом – неплатени сметки, авария, планиран ремонт или друга причина. На 0700 1 0007 нашите колеги от телефонния център ще ти помогнат с нужната информация (за обекти в Югоизточна България).
 
Информация за аварии и планирани ремонти по мрежата на Електроразпределение Юг можеш да откриеш тук:

EVN Клиентски съвет

За нас е важно клиентите ни да са доволни от услугите и обслужаването, които предлагаме. Затова твоето мнение и идеи са ценни за нас.

Присъединилите се към инициативата EVN Клиентски съвет ни помагат да създадем полезни и успешни продукти.
 

Често задавани въпроси

Как да проверя месечната си сметка?

Всички битови клиенти на EVN Електроснабдяване могат да проверят месечната си сметка по някой от следните начини:

 • чрез EVN Онлайн плюс, след регистрация (линк)
 • чрез автоматична проверка на телефон 0700 10 207 (след въвеждане на ИТН)
 • чрез сътрудник от телефонния център на дружеството на т 0700 1 7777 (от 8:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък)

За улеснение на своите клиенти дружеството предлага безплатна услуга, при активиране на която изпращаме информация за фактура по SMS или имейл своевременно след издаването ѝ. За повече информация виж тук.
Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Мисля, че сметката ми е неправилна. Какво трябва да направя?

Ако поради някаква причина имаш съмнения, че сметката за консумираната в твой обект енергия е изготвена неправилно, можеш да направиш следното: провери показанията на електромера си към момента и ги сравни с тези, които са на твоята фактура. Ако данните, записани от теб са по-ниски в сравнение с тези от получената фактура, това означава, че има погрешно отчитане или грешка при въвеждането на информацията. В този случай се  обади на 070017777 (всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч.) или ни пиши на [email protected]. Ако данните, записани от теб са по-високи в сравнение с тези от получената фактура и продължаваш да имаш съмнения в коректността на сметката си, е необходимо да се свържеш с мрежовото дружество в Югоизточна България Електроразпределение Юг на денонощен телефон 070010007 или по имейл [email protected].

Всички често задавани въпроси можеш да видиш на следния линк.

Защо нямам ток?

С цел своевременно установяване на причината, провери първо за наличие на захранване в съседните сгради. Ако електрозахранване липсва и в тях, то възможните причини за това са:

 • планирани ремонтни дейности
 • настъпила авария по електропреносната или електроразпределителната мрежа.

Подробна информация, относно плановите прекъсвания на електрозахранването, се публикува на сайта на Електроразпределение Юг – www.elyug.bg. Информация за тях, както и за непланираните (аварийни) прекъсвания на захранването може да получиш на денонощния телефон на Електроразпределение Юг – 0700 1 0007.

 • Ако електрозахранване липсва само в твоя обект, това може да се дължи на: пренатоварване или повреда в инсталацията на обекта (повреда в електроуред). В този случай следва да провериш всички предпазители в електрическото табло в обекта. Ако състоянието на предпазителите е нормално (включено), то следва да отидеш до таблото с електромерите и да провериш предпазителя, който се намира зад отвора. Ако причината е в него, то тогава той ще се е изключил (паднал) и трябва да го включиш отново (т. е вдигни го). Ако и след това все още нямаш захранване, обади се на телефона на Електроразпределение Юг 0700 1 0007, той се обслужва денонощно
 • прекъсване за неплащане.

Всички често задавани въпроси можеш да видиш на следния линк.

Захранването е прекъснато заради просрочена фактура. Какво е необходимо да направя, за да бъде възстановено?

В случаите на преустановяване на електрозахранването поради неплащане на месечното задължение от клиента, електроснабдяването се възстановява след отстраняване на причините, довели до изключването: плащане на дължимите просрочени фактури и на съответната цена за възстановяване от ценоразписа на услугите на Електроразпределение Юг. Дружеството предлага две възможности - експресна и обикновена. При плащане на експресната възстановяването става до 6 астрономически часа, а при обикновената – до 12 часа на следващия работен ден. За повече информация относно описание и цени на услугите натисни тук.

Всички често задавани въпроси можеш да видиш на следния линк.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден