Scroll to top

Визия и мисия

Като компания, предлагаща енергийни услуги, ние отговаряме за ежедневните потребности на нашите клиенти. Чрез експертиза и високо качество на работа си поставяме за цел да допринесем за подобряване на качеството им на живот.
С услугите, които предлагаме и успехите, които постигаме, искаме да подпомогнем по-нататъшното обществено-икономическо развитие на страната, като осъзнаваме, че това е и социална отговорност.

Нашите клиенти са в центъра на дейността ни. Отнасяме се към всички по справедлив и равнопоставен начин и се стремим да постигнем най-висока степен на сигурност на снабдяването с енергия и качество на обслужването.
Професионалното и личностно развитие на нашите сътрудници е важна задача за нас. Единствено, работейки заедно и отговорно, ще успеем да изпълним обещанията, които сме поели.

Compliance в EVN

Почтеността и следването на правните норми заемат важно място в корпоративната култура на Групата EVN. Етичното и коректно поведение е предпоставка за мисията, която сме си поставили като компания. Затова при нас функционира Система за управление на съответствията (Compliance management system).
Основна част от нея е Кодекс на поведение на EVN, който се базира на ценностите на компанията и посочва основните принципи на поведение на сътрудниците в различни сфери като борба с корупцията, безопасност на труда и отношения с бизнес партньори.

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Използвайте тази възможност САМО И ЕДИНСТВЕНО за подаване на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз. Ако сте сигурни, че Вашият сигнал попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и е свързан с действия EVN България, използвайте електронния формуляр на този линк (или тук).
За подаване на сигнали или публично оповестяване на невярна информация е предвидена глоба от 3000 лв. до 7000 лв. (чл.45 от ЗЗЛПСПОИН).
 
ВСЯКАКВИ ДРУГИ клиентки сигнали, жалби, запитвания, мнения и препоръки, различни от тези по ЗЗЛПСПОИН, може да подавате чрез официалните канали за контакт на EVN България, публикувани тук.

Годишен доклад

Повече за нашата дейност през изминалата година можеш да откриеш в доклада на компанията.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден