Scroll to top

Ако сте собственик на фирма, която е присъединена към мрежа ниско напрежение, до 30 септември 2020 г. Вие все още имате възможност да купувате енергия на регулиран пазар, където цените на електроенергия се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). След 1 октомври 2020 г. Вие ще бъдете снабдявани по условията на свободен пазар. Повече за промените можете да прочетете тук.

 

Нашите услуги

Разгледайте подробни описания, цени и начин на плащане

Копие на фактура

С услугата получавате копие на фактура за електрическа енергия за избран от Вас отчетен период.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Копие на фактура Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Електрическа енергия стопански потребители 5,83 1,17 7,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Копието на фактура може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената към нея фактура се анулират.
 

Издаване на удостоверение/ справка за представяне пред държавни и общински органи

С услугата получавате информация за потреблението на електрическа енергия във Вашите обекти/имоти във вид на официална справка/удостоверение съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).  

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка / Удостоверение за представяне от клиент Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на справка / удостоверение 4,17 0,83 5,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Удостоверението/справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.
 

Инфо Фактура

Инфо Фактура е информационна услуга, с която EVN Електроснабдяване предоставя подробна информация от издадените за съответния текущ отчетен период фактури на клиента.

Услугата е подходяща за бизнес клиенти с голям брой обекти и фактури, за които прегледът и допълнителната обработка на данните изискват значителен ресурс.

Инфо Фактура ще Ви помогне по-бързо и по-удобно да:

 • познавате и сравнявате разходите за електрическа енергия и мрежови услуги за всеки Ваш обект през текущия месец,
 • идентифицирате и анализирате екстремните стойности,
 • управлявате ефективно Вашите ресурси.

Информацията получавате в структурирана таблица, в която ще откриете детайли за:

 • количеството и стойността на консумираната електрическа енергия по тарифи,
 • стойностите на мрежовите услуги по ценови компоненти,
 • размера на разходите за реактивна енергия,
 • общото количество и стойността на разходите за електроенергия за обекта,
 • обобщените разходи от всички фактури.

Вижте примерен документ: Инфо Фактура.

Услугата се предлага с договор за една година и се изпраща месечно по имейл до 2 дни след фактуриране за текущия месец.

За повече информация, получаване на оферта и сключване на договор, може да се обърнете към Вашия персонален EVN консултант или да позвъните на телефона за информация на EVN Електроснабдяване – 0700 1 7777.
 

Инфо Комфорт

При управление на имоти или апартаменти в курортни селища или комплекси от затворен тип е важно за компаниите да разполагат с надеждна информация за заплащане на месечните сметки за електрическа енергия.

Обслужването на по-голям брой потребители изисква отделянето на значителен ресурс за следене и касово заплащане на текущите задължения.

Инфо Комфорт е информационна услуга, с която EVN Електроснабдяване предоставя подробна месечна справка за количеството на потреблението и стойността на фактурите за електрическа енергия, информация за просрочените плащания и за таксите за всяка измервателна точка в имоти на клиенти, с които фирмата, заявител на услугата, е в договорни отношения за обслужване.

С услугата получавате възможност за плащане по банков път с общо платежно нареждане на всички текущи задължения до датата на падеж и за разнасяне на преведената сума по месечните фактури на клиентите на EVN Електроснабдяване.

Инфо Комфорт се предлага с договор за една година. Всеки месец до 2 дни след датата на фактуриране изпращаме информация по имейл за съответната група клиенти по отчетни периоди.

Вижте примерен документ: Инфо Комфорт.

За повече информация, получаване на оферта и сключване на договор, може да се обърнете към Вашия персонален EVN консултант или да позвъните на телефона за информация на EVN Електроснабдяване – 0700 1 7777.

Смяна на тарифност без подмяна на електромер и/или часовников превключвател

Оптимизирайте разходите си за електроенергия, като изберете най-изгодния и подходящ за Вас тарифен план.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице). 

EVN Електроснабдяване издава фактура за дължимата сума, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Смяна на тарифност  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
без подмяна на електромер и/или часовников превключвател 5,83 1,17 7,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащането ѝ.

 

 

Смяна на име по документи

Ако сте собственик или упълномощен ползвател на обект (имот) и името, на което получавате месечните сметки за електрическа енергия, е на друго лице, с услугата „Смяна на име по документи” ще се легитимирате като наш клиент напълно безплатно.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

Тук можете да се запознаете с нормативно допустимите случаи на смяна и необходимите документи:

Съществуващ клиент Нов клиент Документи
Бивш собственик Нов собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
Собственик на обекта/имота Упълномощен
ползвател (наемател)
Нотариално заверено споразумение 
за солидарна отговорност
Документ за самоличност
Бивш упълномощен 
ползвател(наемател)
Нов упълномощен 
ползвател (наемател)
Копие на документ за собственост
Нотариално заверено споразумение 
за солидарна отговорност
Документ за самоличност
Бивш упълномощен
ползвател (наемател)
Собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
Починал собственик Наследник/ци Удостоверение за наследници
Документ за самоличност
Документ за собственост

Актуализацията на клиентските данни се извършва безплатно до 30 календарни дни от подаване на искането.

Начини на плащане

EVN Онлайн плюс

Сигурно плащане - директно през нашия сайт без допълнителни такси.

Към EVN О+

Директен дебит

Попълнете съгласие за директен дебит/незабавно инкасо във Вашата банка и го представете в офис на EVN или на имейл [email protected]

Е-банкиране

Ползвайте Вашата банка за онлайн плащане на комунални сметки или за банков превод с индивидуалния IBAN от фактурата по сметка на EVN.

EVN банкови сметки

ePay.bg

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.epay.bg.

Вижте повече

Български пощи

Плащане можете да направите в касовите салони, обслужващи EVN България.

Вижте къде

EasyPay

В касовите салони на Easy Pay в цялата страна.

Вижте къде

Банкомат

За да платите през банкомат, Ви е необходима банкова карта.

Вижте как

Cash Terminal

През всички кештерминали на територията на страната.

Вижте къде

Transcard

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.transcard.bg.

Вижте повече

Плащане чрез Български пощи

Адреси на пощенските станции в областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Ямбол виж тук.

В София можеш да платиш в следните пощенски станции:

Адрес Работно време / час*
ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6
понед. – събота 07:30 – 19:00
неделя 08:00 – 13:00
бул. Цариградско шосе 85, бл.109
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Драган Цанков 31а
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Сливница 172
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Тотлебен 8
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00

*Посоченото работно време е по информация на „Български пощи“ ЕАД.

Е-фактура

Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис, който е напълно равностоен на хартиените фактури, но се получава по-бързо, съхранява се по-лесно и е по-щадящ за природата.
 
Заявете е-фактура в EVN Офис или ни изпратете по поща или имейл попълнен и подписан формуляр Декларация за стопански клиенти.

Цени на електрическата енергия

 

Цени без ДДС и акциз, по които EVN Електроснабдяване продава електрическа енергия на бизнес клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа ниско напрежение:

Начин на измерване Зони в денонощието Цена, лв./квтч
С три скали
Върхова
Дневна
Нощна
0,18208
0,12091
0,07433
С две скали
Дневна
Нощна
0,14231
0,07433
С една скала
0,14231
 

Цените са определени с Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. на КЕВР.
Определените цени от Регулатора за небитови клиенти са валидни до 30.09.2020 г. съгласно чл.97, ал.1, т.4 от Закона за енергетиката.

Бизнес клиентите заплащат и следните цени за мрежови услуги:

Мрежова услуга Цена без ДДС
Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа
0,01075 лв./кВтч
Пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско напрежение
0,03574 лв./кВтч
Достъп до електроразпределителната мрежа
0,01977 лв./кВт/ден

 

ДДС е 20%, акцизната ставка е 2,00 лв./MWh.

Разберете Вашата сметка

 

Разгледайте PDF документите, за да се ориентирате каква информация съдържа Вашата фактура за електроенергия.

Образец на фактура

Изтегли

Образец на фискален бон

Изтегли

Липса на електрозахранване

Има различни причини, поради които може да няма електричество във Вашия обект – неплатени фактури, авария, планиран ремонт или друга причина. На 0700 1 0007 нашите колеги от телефонния център ще Ви помогнат с нужната информация (за Югоизточна България).
 
Информация за аварии и планирани ремонти по мрежата на Електроразпределение Юг можете да откриете тук.

Свободен пазар

Вече можете свободно да избирате своя доставчик на електроенергия. Научете повече за възможностите.

 

Често задавани въпроси

Какво е цена достъп?

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се определя с решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) като дължима към операторите на електроразпределителните мрежи. Повече за цена достъп за бизнес клиентите на територията на Югоизточна България можете да прочетете на уеб сайта на Електроразпределение Юг на следния линк.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Какво представлява реактивната енергия?

Това е онази част от общата енергия, освен активната енергия, която Ви предоставяме, необходима за функционирането на консуматори, включващи в конструкцията си елементи като трансформатори, дросели, електродвигатели или кондензатори, наречени реактивни елементи.

Реактивната енергия създава характерните за посочения тип съоръжения променливи магнитни или електрически полета, които се колебаят двупосочно между тях и източника на електрическа енергия.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден