Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Общи условия и нормативни документи 

В раздела ще намерите общите условия на договорите, които регламентират взаимоотношенията между битовите клиенти и ЕВН България Електроснабдяване ЕАД (ЕВН ЕС); основните закони и наредби.

Общите условия на оператора на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България „Електроразпределение Юг“ ЕАД са публикувани на сайта над дружеството на следния линк.

Общи условия

Проект на Общи условия на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД

Проект за Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от крайния снабдител „ЕВН България електроснабдяване” ЕАД

Общи условия на ЕВН ЕС

Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” АД

Наредби

Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване

на производители и клиенти на ел. енергия към преносната или към разпределителните ел. мрежи, изд. от ДКЕВР (обн. ДВ, бр.31 от 4.4.2014, в сила от 4.4.2014, изм. и доп., бр.36 от 13.05.2016, в сила от 13.05.2016, изм., бр.77 от 4.10.2016, в сила от 4.10.2016 г.)