Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

ЕВН България проведе практически обучения по пожарна и аварийна безопасност на своите сътрудници

24.6.2011 г.


Сигурността на работното място и охраната на труда са сред приоритетите на ЕВН България

В изпълнение на нормативните изисквания за спазване на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност в административните сгради на дружеството, ЕВН България проведе практически обучения на своите сътрудници. Действията включваха демонстрации и обучения в близки до реалността ситуации с цел техническо проиграване на плановете за действия при евентуални пожари или други бедствия.

За 2011 г. във всички административни сгради на дружеството - 39 Клиентски енергоцентъра (КЕЦ) и централни сгради – се проведоха реални тренировки за извършване на учебна евакуация при евентуални пожари и други бедствия в сградите. Тези действия се провеждат веднъж годишно във всяка административна сграда на дружеството и са съобразно съществуващата нормативна база в тази сфера. За провеждането на учебните евакуации на сътрудниците на ЕВН България от сградите беше създадена нужната организация и бяха спазени съответните противоаварийни изисквания.

Посочените мерки са съгласно изготвените в дружеството инструкции и “Планове за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и тези за евакуация“. След изпълнението на тези практически учения се съставят съответните протоколи.

Мероприятията, които ЕВН България взима в тази насока отговарят на политиката на дружеството за охрана на труда и сигурност на работното място. Допълнително ежегодно се организират във всички КЕЦ и централни сгради обучения за работа с противопожарни средства, запознаване с видовете пожарогасители, като тези обучения се извършват от лицензирани за тази дейност фирми по предварително изготвен за годината график.

ЕВН България работи в сътрудничество с органите на МВР, Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) с цел спазване мерките за безопасни условия на труд.
> назад