Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Становище на EVN България относно предложение на ДКЕВР за определяне на цени за достъп до електроразпределителната мрежа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници

6.2.2014 г.


Днес, 6 февруари 2014 г., на открито заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) EVN България представи свое експертно становище относно определяне на цени за достъп до електроразпределителната мрежа на ВЕИ производители. В становището на компанията се казва следното:

Ценовото решение от 01.08.2013 г. беше взето въз основа на параграф 15, алинея 1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 59, 2013 г.), който даде възможност на ДКЕВР да взима решения, без да съблюдава голяма част от своите собствени разпоредби. Тази рамка даде възможност на ДКЕВР да определя цени единствено на база на собствените си изчисления, без да взима предвид реалните изчисления за необходимите разходи, подавани от компаниите.

Така според изчисленията на ДКЕВР, описани в мотивите от 07.08.2013 г., от всички необходими оперативни разходи на EVN България Електроразпределение в крайните потребителски цени не бяха признати повече от 24 млн. лева. Това поставя въпроса защо в доклада ДКЕВР твърди, че не може да одобри цена за достъп за ВЕИ производители до разпределителната мрежа на EVN България с мотива, че представените от дружеството разходи вече са включени в крайните потребителски цени.

В доклада също така се твърди, че заявлението на компанията за въвеждане на цена за достъп за производители на енергия от 02.12.2013 г. не е достатъчно добре аргументирано, за да бъдат одобрени представените разходи. В тази връзка EVN България постави въпроса защо ДКЕВР не се е възползвала от правото си да поиска от EVN България допълнителни разяснения предвид, че едни разходи съществуват независимо от това дали обосноваването им се приема за достатъчно или не. Дружеството обръща внимание, че заявлението от 02.12.2013 г. беше възможност ДКЕВР да утвърди цена за достъп за всички производители на енергия, с което да се стартира един по-ефективен подход за намаляване на кръстосаното субсидиране в сектора. Тази възможност не беше реализирана в последното ценово решение на ДКЕВР в сила от 30.12.2013 г.

В доклада на ДКЕВР се твърди и че EVN България Електроразпределение трябва да събира и заплаща на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) цена за достъп до преносната мрежа, определена за соларните и вятърни централи, които са свързани към разпределителната мрежа. Това поставя въпросът съгласно коя законова рамка EVN България Електроразпределение би следвало да събира суми, определени за ЕСО и на базата на кой счетоводен документ би ставало това прехвърляне на средства. Не по-малко важен е фактът, че по този начин целият риск от несъбираемост на вземанията от ВЕИ производителите се пренасочва изцяло към електроразпределителните дружества.

Важен въпрос е и какви са техническите мотиви на ДКЕВР за предвиденото в доклада определение единствено соларните и вятърни централи, продаващи енергия по преференциални цени да заплащат предизвиканите от тях разходи в мрежата чрез цена за достъп, докато всички останали централи не следва да го правят, въпреки че предизвикват същите разходи. Този въпрос е още по-важен предвид общоприетото мнение, че и потребителите и производителите следва да заплащат това, което предизвикват като разходи в системата.


> назад