Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Становище на EVN България Електроразпределение по повод клиентски сигнали за щети от мълнии от гр. Карлово

21.7.2014 г.


Спазвайки поетия към своите клиенти ангажимент за откритост, EVN България Електроразпределение изпрати официално становище до клиенти на компанията в гр. Карлово по повод техни сигнали за повредени електроуреди вследствие на гръмотевична буря и мълнии на 15.06.2014 г.

Времето за изготвяне на становището беше необходимо, за да може компанията да изясни всички обективни обстоятелства около случая. За целта дружеството ангажира две независими една от друга външни технически експертизи: едната на експерт от Технически университет София – филиал Пловдив, а другата на специализирана техническа фирма. Експертизите включваха посещения на място за оглед на мрежата на дружеството. И двата огледа се състояха в присъствието на клиенти и представител на гражданско движение ДНЕС, за което бяха информирани предварително.

Заключенията на двете външни експертизи доказаха първоначалната позиция на EVN България Електроразпределение, че мрежата на дружеството не може да е причина за предизвикване на авария в електрическите инсталации на клиентите или за изгаряне на електроуреди. Проверките показаха, че по мрежата на EVN България Електроразпределение няма регистрирано нито едно изключване на захранването или авария за времето на падане на мълниите. Няма повредени и електросъоръжения, собственост на дружеството. Трансформаторът, от който се захранват клиентите в района, е инсталиран в самостоятелна сграда и обезопасен съгласно нормативните изисквания. На свой ред електрическите табла, от които се осъществява индивидуалното захранване на всеки един клиент, са поставени на стандартизирани стълбове. Таблата са заземени в съответствие с изискванията, и в тях няма нито един изгорял или повреден електромер и/или почерняла контактна връзка (клема).

Тези констатации на двете независими експертизи водят до извода, че изградената мрежа на EVN България Електроразпределение е защитена съгласно изискванията на нормативните документи от пряко и непряко попадение на мълния и поради това тя не може да е причина за повредената битова техника на потребителите. Видно от липсата на каквито и да е следи от поражения по мрежата, приложените от дружеството мерки за защита са сработили. Това личи и от факта, че не е възможно да се индуктира (пренесе) високо напрежение в електрическите вътрешни инсталации на клиентите, чрез мрежата на електрозахранване, без да има нито един изгорял/повреден електромер или прекъсвач. Така като най-вероятна причина за дефектирали електроуреди може да се посочи определението в „Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства“ на Министерството на регионалното развитие. То гласи, че „Сградите и външните съоръжения от трета категория на мълниезащита се осигуряват със защита от внасяне на опасни потенциали (пренапрежение) посредством подземни и надземни комуникации“.

Предвид факта, че и двете експертизи по безспорен начин доказват, че мрежата на EVN България Електроразпределение е с изградена и сработила защита, отговаряща на нормативните изисквания, то компанията не може да удовлетвори претенциите на клиенти за възстановяване на техни щети за дефектирали електроуреди, тъй като дружеството няма как да носи отговорност за повреди в електрически мрежи и съоръжения, които не са негова собственост. EVN България още веднъж изказва своето съпричастност на засегнатите от бурята потребители и уверява, че спазва всички нормативни изисквания и стандарти за качество и сигурност на електроснабдяването.
> назад