Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

EVN България Топлофикация с потвърден сертификат за екологично чисто производство на енергия

3.12.2015 г.


През 2015 г. EVN България Топлофикация в Пловдив потвърди издадения през 2013 година сертификат относно интегрирани системи за управление по международни стандарти. Това беше извършено след проведен в дружеството надзорен одит от компанията за сертификационни услуги ТЮФ Рейнланд-България.

Интегрираната система за управление на EVN България Топлофикация включва три международни стандарта:
  • за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на ISO 9001 (издаден през 2013 г.)
  • за система за управление по отношение на околната среда съгласно ISO 14001 (издаден през 2013 г.)
  • за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001 (издаден през 2014 г.)

Трите сертификата на EVN България Топлофикация обхващат основни сфери от дейността на дружеството: производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други енергийни услуги.

Сред основните аспекти на дейността на дружеството е екологично чистото производство на енергия от новата централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в гр. Пловдив, пусната в експлоатация през 2011 г. Това е най-модерното съоръжение от този тип не само в България, но и на Балканите. Благодарение на инвестицията от 100 млн. лв. в модерната централа, EVN България Топлофикация намалява значително вредните емисии, отделяни във въздуха при производството на всеки мегаватчас електрическа и топлинна енергия. При използване на едно и също гориво (природен газ) новата инсталация отделя почти два пъти по-ниски емисии на азотни оксиди и над десет пъти по-малко въглероден оксид в сравнение със старата когенерационна мощност. Емисиите на основния парников газ (въглероден диоксид) също са по-ниски с 10 % в сравнение със старата инсталация. Въглеродният отпечатък (количество отделени парникови газове за единица произведена електроенергия tCO2/MWh) на произведената от инсталацията електрическа енергия е два пъти по-малък в сравнение с този на електроенергията включена в националния енергиен микс и близо четири пъти по-малък от електроенергията произведена от въглищни централи.

EVN България Електроразпределение и EVN България Електроснабдяване също притежават сертификати за съответствие на системата за управление на качеството - ISO 9001 и сертификат за система за управление на околната среда - ISO 14001.
> назад