EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > Отговорност

Отговорност

Социалната отговорност на една компания показва стремежа й към постигане на социални, икономически и екологични практики, които надхвърлят нормативните изисквания и които се реализират в диалог с всички заинтересовани страни. Тя се изразява както в грижата за работещите, така и в поемането на ангажираност към проблемите, свързани с екологията и общността, в която компанията развива своята дейност.

Екология

Общество

Часът на Иви и Енчо

EVN за България