EVN Bulgaria


EVN България Електроразпределение

Мобилна подстанция - ПриселциEVN България Електроразпределение е дружество с едноличен собственик австрийската енергийна компания EVN AG.

EVN България Електроразпределение е с предмет на дейност експлоатация на електроразпределителната мрежа, пренос и разпределение на електрическа енергия с цел снабдяване на клиентите, присъединени на територията на обслужване на EVN България.

Дружеството притежава лиценз за разпределение на електрическа енергия. То извършва своята дейност на територия от близо 42 000 кв. км в Югоизточна България.

EVN България Електроразпределение е сертифицирана по три международни стандарта:
  • за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на ISO 9001;
  • за система за управление на околната среда съгласно ISO 14001;
  • за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001.