Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > За нас > Кратка история

Кратка история на електрификацията в България и за територията, обслужвана от EVN България

Първата електрическа крушка в България светва в Княжевския дворец – София на 1 юли 1879 г. с електрическа енергия, добита от водната сила в Хаджиберовата воденица в Габрово. Изграждането на микроелектрически централи за осветление в различни селища поставя началото на местната електрификация, която е характерна по онова време не само за България, но и за Европа и продължава през първите десетилетия на ХХ век.

Областната електрификация в България, характерна с изграждането на по-мощни електроцентрали, преносни електропроводи, трансформаторни подстанции, се развива сравнително бавно поради недостатъчни инвестиции.

В края на 1969 г. електроснабдителните предприятия по места се трансформират в 13 клона на обединението в София. Клонът в Стара Загора има предмет на дейност – пренос, трансформация, разпределение и пласмент на електрическа енергия на територията на Старозагорски, Ямболски и Сливенски окръг. Пловдив става център на електрификационна област, която обслужва окръзите – Пловдивски, Пазарджишки и Смолянски.

През 1970 -1991 г. изостаналостта на страната по отношение на електрификацията е преодоляна и по структура и обем на електропроизводство тя се изравнява с развитите страни.

През 1999 г. Народното събрание гласува Закона за енергетиката и енергийната ефективност, който отменя действието на Закона за електростопанството от 1975 г. С новия закон в България се създават седем електроразпределителни дружества, две от тях са Електроразпределение Пловдив ЕАД и Електроразпределение Стара Загора ЕАД. Двете дружества обслужват цялата територия на югоизточна България и са структурирани по следния начин – Управленчески екип и администрация в Пловдив и Стара Загора и подразделения, съответно:
  • ЕРП Пловдив – Район Пловдив и Клонове в Хасково, Смолян, Пазарджик и Кърджали;
  • ЕРП Стара Загора – Предприятие Стара Загора и Клонове в Бургас, Ямбол и Сливен.
"ЕВН България" EAД е 100% дъщерно дружество на австрийското EVN AG. То представлява интересите на групата EVN в България след придобиване на мажоритарната собственост на ЕРП Пловдив ЕАД и ЕРП Стара Загора ЕАД през януари 2005 г.

С юридическото разделяне от октомври 2006 г. на дейностите Електроразпределение и Електроснабдяване се извърши едновременно сливането и преобразуването на двете дружества: ЕРП Пловдив се преобразува в дружество за разпределение - „ЕВН България Електроразпределение” АД (ЕВН ЕР), а ЕРП Стара Загора в дружество за снабдяване - „ЕВН България Електроснабдяване” АД (ЕВН ЕС). В двете дружества Република България запазва по 33 процента.

На 12.07.2007 г. беше подписан договорът за придобиване на Топлофикация Пловдив. Сега ЕVN България Топлофикация снабдява 30 000 клиенти с топлоенергия.

През 2011 г. след решение на Република България да продаде своите дялове в ЕВН ЕР и ЕВН ЕС те бяха пуснати за търговия на Българска фондова борса на 21.12.2011 г. В резултат на това и на последвало търгово предложение към миноритарните акционери EVN AG придоби 100% от акциите в ЕВН ЕР и ЕВН ЕС.

През октомври 2012 г. двете дружества бяха преобразувани от акционерни дружества в еднолични акционерни дружества: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД и "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД.

В изпълнение на българското и европейско законодателство по отношение на електроразпределителните дружества и развитието на либерализирания пазар на електрическа енергия „ЕВН България Електроразпределение“ смени своето търговско наименование и от 19 май 2017 г. се казва „Електроразпределение Юг“ (ЕР ЮГ), ползвайки ново лого и нова интернет страница www.elyu.bg.