Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Системи за предварителен подбор 2015 г.

На основание § 20 от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 г., системите за предварителен подбор, създадени до влизането в сила на закона, запазват действието си до 30 юни 2016 г.

11.12.2015
Доставка на електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОр (за открит монтаж за рискови клиенти), номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV
Обявление в АОП
Документация за участие

11.12.2015
Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции
Обявление в АОП
Документация за участие

27.11.2015
Доставка на разделителни клеми за проверка на електромер
Обявление в АОП
Документация за участие част 1
Документация за участие част 2

16.11.2015
Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно, ниско напрежение и балансово мерене на изводи НН, по позиции
Обявление в АОП
Документация за участие част 1
Документация за участие част 2


05.10.2015
Доставка на GSM/GPRS - Модеми
Обявление в АОП
Документация за участие

05.10.2015
Доставка на проводници с пластмасово покритие за въздушен електропровод /CCX/ за номинално напрежение Uo/U -12/20 kV
Обявление в АОП
Документация за участие

01.10.2015
Доставка и монтаж на фабрично изготвени, типово изпитани, 20/0,4 kV Бетонни комплектни трансформаторни постове – БКТП с обслужване отвън за един трансформатор до максимум 1250 kVA
Обявление в АОП
Документация за участие - част 1
Документация за участие - част 2
Документация за участие - част 3
Документация за участие - част 4

24.09.2015
Доставка на стълбове дървени за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV
Обявление в АОП
Документация за участие

10.09.2015
Доставка на фабрично изработени абонатни станции за ЕВН България Топлофикация ЕАД по обособени позиции
Обявление в АОП
Решение за промяна 28.01.2016г.
Променена документация за участие - част 1, 28.01.2016г.
Документация за участие - част 2

22.07.2015
Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции
Обявление в АОП
Документация за участие - част 1
Документация за участие - част 2

16.07.2015
Доставка на топлофикационна автоматика за управление на абонатни станции на топлофицирани сгради
Обявление в АОП
Документация за участие
Разяснения относно документацията -1
Техническо предложение -образец в сила от 12.03.2016г.

07.07.2015
Доставка на токови и биметални клеми по обособени позиции
Обявление в АОП
Документация за участие

03.07.2015
Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил
Обявление в АОП
Документация за участие

03.07.2015
Доставка на напълно електронен трифазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации
Обявление в АОП
Документация за участие

03.07.2015
Доставка на напълно електронен еднофазен електромер с умален габарит за директно включване с разпознаване на манипулации
Обявление �� АОП
Документация за участие

03.07.2015
Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации
Обявление в АОП
Документация за участие
 
01.07.2015
Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции
Обявление в АОП
Документация за участие - част 1
Документация за участие - част 2
Документация за участие - част 3

26.06.2015
Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по позиции
Обявление в АОП
Документация за участие - част 1
Документация за участие - час�� 2
Документация за участие - част 3
Документация за участие - част 4

17.06.2015
Доставка на метална тръба гофрирана с PVC изолация UV защитена
Обявление в АОП
Документация за участие

10.06.2015

Доставка на прекъсвач вакуумен 20/24 kV за монтиране във Възлови станции и трафопостове
Обявление в АОП
Документация за участие

28.05.2015
Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ по обособени позиции
Обявление в АОП
Документация за участие

20.05.2015
Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение
Обявление в АОП
Документация за участие

19.05.2015

Доставка на преносими стълби и аксесоари за групата на ЕВН България по обособени позиции
Обявление в АОП
Документация за участие

24.03.2015
Доставка на защитно оборудване за работа на височина по позиции, Позиция 1: Въжета, Позиция 2: Съединители, Позиция 3: Механизми з а спасяване, Позиция 4: Комплект за създаване на въжена осигурителна линия, Позиция 5: Сбруя и защитни средства при качване и позициониране, Позиция 6: Чанти за нуждите на дружества от групата ЕВН България.
Обявление в АОП
Документация за участие, Отговори на въпроси 1

20.03.2015
Доставка на предпазни обувки и ботуши за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции
Обявление в АОП
Документация за участие
Решение за промяна
Промяна на Техническа спецификация от 23.09.2015 г.
Промяна на Техническа анкетна карта от 23.09.2015 г.

12.02.2015
Доставка на табло ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV
Обявление в АОП
Документация за участие
Решение за промяна 20.11.2015 г.
Документация променена 20.11.2015 г.
Писмо до заинтересованите лица 20.11.2015 г.