Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Системи за предварителен подбор 2010

На основание § 20 от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 г., системите за предварителен подбор, създадени до влизането в сила на закона, запазват действието си до 30 юни 2016 г.

13.12.2010
Доставка и монтаж на фабрично изготвени, типово изпитани, 20/0,4кV Бетонни комплектни трансформаторни постове – БКТП с обслужване отвън за един трансформатор до максимум 1250 кVА - детайли

09.11.2010
Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V, по позиции, а именно: Поз. 1: Група „Изолирани клещи”; Поз. 2: Група „Изолирани отвертки”; Поз. 3: Група „Гаечни ключове”; Поз. 4: Група „Маншони, Щипка изолирана пластмасова”; Поз. 5: Група „Ръкохватка изолирана за ВП с ръкав, Ръкавици” - детайли

07.10.2010
Избор на доставчик/ци на GSM - Модем - детайли

29.09.2010
Доставка на токови и биметални клеми, по позиции- детайли

29.09.2010

Доставка на тръби гъвкави, метални гофрирани с ПВЦ покритие, UV защитени - детайли

17.08.2010
Избор на доставчик/ци на напълно електронен трифазен електромер за директно включване - детайли

17.08.2010

Избор на доставчик/ци на напълно електронен еднофазен електромер с умален габарит за директно включване с разпознаване на манипулации - детайли

17.08.2010
Избор на доставчик/ци на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил - детайли

17.08.2010
Избор на доставчик/ци на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации - детайли

09.07.2010
Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради, по обособени позиции (групи) - детайли

05.07.2010
Доставка на арматура за въздушни линии 20 kV по позиции - детайли

05.07.2010
Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV по групи - детайли

02.06.2010
Доставка на защитни обувки - по позиции - детайли

28.05.2010
Доставка на триполюсни разединители 20 kV за външен монтаж (монтаж на открито) - детайли

28.05.2010
Доставка на триполюсни мощностни разединители 20 kV за монтаж на закрито - детайли

25.05.2010
Монтажни, демонтажни и ремонтни работи по енергийно оборудване - детайли 

11.05.2010
Доставка на работно облекло за нуждите, по позиции - детайли

15.04.2010
Доставка на металоокисни отводи 1 кV, по обособени позиции - детайли

15.04.2010
Доставка на арматура за изолирани усукани проводници с носеща нула - по позиции - детайли

06.04.2010

Доставка на V–съединителна арматура - детайли

06.04.2010
Доставка на Мачтов трафопост -20/0,4 кV - детайли

06.04.2010
Доставка на Разпределителното табло  НН за Мачтов трафопост - 20/0,4 kV - детайли

25.03.2010
Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции - детайли

25.03.2010
Доставка на материали за заземяване по позиции - детайли

19.03.2010
Комплексна услуга за строителен надзор, геодезични и други дейности, свързани с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ по позиции - детайли

19.03.2010
Изработване на проекти по програмата за инвестици, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ по обособени позиции - детайли

19.03.2010
Доставка на малогабаритни токови прекъсвачи - детайли

18.03.2010
Доставка на кабелни гарнитури 1 kV -детайли

19.02.2010
Доставка на инсталационни проводници H07V-Uo/U-450/750 V, по позиции - детайли