EVN Bulgaria


Планирани прекъсвания на захранването с електрическа енергия

Уважаеми клиенти,

EVN България Електроразпределение (EVN EP) извършва планирани прекъсвания на захранването в случаите на ремонтни и инвестиционни дейности по разпределителната мрежа (с цел профилактика, подмяна на остаряла или изграждане на нова мрежа) и при подадена заявка от клиент. Всички тези случаи изискват изключване на напрежението по мрежата с цел безопасност и бързина на работа. Планираните изключвания са част и от регулярната лицензионна дейност на дружеството.

При планирано прекъсване на захранването с електрическа енергия EVN ЕР уведомява потребителите си чрез писмено съобщение в местен всекидневник не по-малко от 7 (седем) дни предварително за времето и продължителността на преустановяване или ограничаване на преноса на електрическа енергия. Съобщение се поставя и на входа на клиентския имот, където това е възможно.

Адресите на предстоящи и текущи планови изключвания се публикуват и на интернет страницата на дружеството.