Scroll to top

В резултат на динамиката в пазарните процеси настъпва следната промяна в условията за доставка на електрическа енергия от ЕVN България Електроснабдяване (EVN EC) в качеството му на търговец на свободния пазар:

Фактуриране

Извършват се промени в начина на плащане на дължимите от Вас суми, по силата на които EVN ЕС въвежда етапно плащане. Това означава, че от месец ноември 2022 г. клиентите на EVN EC ще получават две фактури:

  1. Месечна фактура, която, както и досега, ще отразява потребената от Вас електрическа енергия през предходния месец („Месечна фактура“), включваща съответните държавни компенсации. Тя се издава в последния ден на месеца.

  2. Етапна фактура, която ще е 50% (петдесет процента) от стойността на Месечната фактура, преди компенсации и други приспадания, („Етапна фактура“). Сумата, получена по тази фактура, е необходима за покриване на разходите, направени от ЕVN EC за закупуване на вече потребената от Вас през текущия месец електроенергия.
    Етапната фактура се издава 3 (три) дни след издаването на месечната фактура.

Стойността на платената Етапна фактура ще се приспада от Месечната фактура, което гарантира, че както и досега ще заплащате само това, което сте потребили.

Срокът за плащане и отчетният период остават без промяна.

Уточнение за компенсациите

Компенсациите, дължими Ви от държавата съгласно действащия към момента компенсаторен механизъм, се отразяват в месечната фактура, както и досега. В случай на промени във вече въведения държавен компенсаторен механизъм, EVN EC си запазва правото да адаптира начина на отразяване на дължимата компенсация.

За повече информация се свържете с нас на:

  • [email protected];

  • 0700 1 7777 (от 8:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък)

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден