EVN Bulgaria


Томбола за лоялни клиенти през отоплителен сезон 2016/2017

През изминалите пет сезона раздадохме 630 награди за топлинна енергия. Бъдете лоялен клиент на EVN България Топлофикация и можете да се наредите сред новите 200 щастливи печеливши през 2017 г.!


Условия за участие
Вие участвате автоматично в томболата, ако ползвате услугата централно отопление и заплащате редовно (т.е. в безлихвения период) своите месечни задължения за топлинна енергия.

В програмата не участват клиенти, ползващи само топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.


Срокове
Програмата на EVN България Топлофикация е валидна през отоплителния сезон 2016/2017. Ще се вземе под внимание потреблението на топлинна енергия и редовното заплащане на месечните задължения от 1 ноември 2016 г. до края на отоплителния сезон през 2017 г.

Томболата ще се проведе след 20 юни 2017 г. в присъствието на нотариус и резултатите от нея ще бъдат обявени на интернет страницата на EVN България.


Определяне на печелившите
В томболата ще бъдат теглени номерата на измервателните точки по места на потребление (ИТН), отговарящи на описаните условия. Печелившите ще бъдат уведомени писмено от EVN България Топлофикация.


Награди
За отоплителен сезон 2016/2017 EVN България Топлофикация ще раздаде 200 награди за топлинна енергия, всеки на стойност 50 лева. Спечелената сума от награди ще бъде приспадната от сметките за топлинна енергия на печелившия след 1 октомври 2017 г. 

Плащайки редовно Вашите сметки за отопление, Вие може да участвате и в кампанията "Направете сградата си по-уютна с наша помощ". Научете повече тук!

EVN България Топлофикация желае късмет на своите лоялни клиенти!