Scroll to top
24.11.2020 г.

ЕVN България стартира полагането на 1,8 км подземен кабел за новата подстанция “Евмолпия” в Пловдив

 

Дружеството присъединява подстанция “Евмолпия” към мрежа високо напрежение на ЕСО

Електроразпределение Юг (част от EVN) стартира строително-монтажните дейности по полагане на подземна кабелна линия 110 kV (киловолта) за свързване на изграждащата се подстанция “Евмолпия” с подстанция „Лаута“ в Пловдив. Общата дължина на кабелната линия е 1,8 км. Чрез новия подземен кабел подстанция „Евмоллия“ ще бъде присъединена към мрежата на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). По цялата си дължина кабелът ще бъде положен в защитни тръби. По този начин новата подстанция ще бъде изцяло от закрит тип като присъединяването към мрежата се осъществява подземно, без въздушни линии или стълбове.
 
Изграждането на новата подстанция “Евмолпия” е в ключов етап по монтаж на основни електрически съоръжения: до момента приключи окомплектовката и измерването на силов трансформатор 110kV. Монтирана е и уредба 20 kV. Продължава и окомплектоване на сградни електрически инсталации – СОТ, пожароизвестяване, отопление, вентилация, климатизация.
 
Обхватът на действие на новата подстанция ''Евмолпия'' е централната и източна част на гр. Пловдив, където през последните години се увеличи изграждането на нови обекти, пораждащи необходимост от осигуряване на допълнителен капацитет на мрежата. Първоначално инсталираната мощност на новата подстанция ще бъде 50 мегаволтампера (MVA) с възможност да достигне 100 MVA. Инвестицията на EVN е за 11,6 млн. лв.
                                                                                          

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден