Scroll to top

Ние от EVN сме приели за кауза грижата към природата и вярваме, че поведението на всеки от нас оказва реален ефект върху заобикалящата ни среда. Затова не спираме да влагаме ресурси и средства в устойчиви инициативи с мисъл за бъдещето, които да имат дългосрочен положителен ефект.

Една от дейностите, която в най-голяма степен допринася за борба с климатичните промени и намаляването на ефекта от въглеродните емисии, е залесяването на подходящи дървесни видове в природата и градовете.

Ето защо една от целите на програмата „EVN за България“ е да насърчава повече такива проекти.

Щастливи сме да обявим, че в годината, в която „EVN за България“ подкрепя инициативи на външни партньори, намерихме съмишленик в лицето на WWF България.

В продължение на три години ще вдъхнем нов живот на крайречната зона по брега на р. Марица край Стамболийски, като съвместно с WWF България ще събираме и засаждаме жълъди от летен дъб, семена от елша и фиданки от черна топола. Наред с това, разбира се, ще полагаме грижи за отглеждането и поддържането им, за да се прихванат успешно, израснат и превърнат в здрава и красива гора.

Подробна информация за нашите съвместни активности можете да откриете във видеата и текстовете долу.

Знаете ли че, в България

~ 85% от питейната вода се осигурява от горите

30% от животинските видове се хранят, крият или живеят в дървесината на мъртвите дървета

4% от горите са вековни и продължават да изчезват

Събиране и засаждане на жълъди

През месец ноември 2022 г. ние от EVN и приятелите ни от WWF реализирахме първите съвместни доброволчески акции за възстановяване на крайречната гора край гр. Стамболийски. Първа стъпка беше събирането на жълъди от летен дъб от село в близост до Пловдив. След няколко дни на внимателен преглед и отсяване на качествените жълъди от експертите на WWF дойде време за тяхното засаждане. Над 30 доброволци от EVN засадиха повече от 6000 броя жълъди на площ от над 8000 кв.м.

За да сме сигурни, че след време на това място ще израсте устойчива гора, дейности по събиране и засаждане на жълъди от летен дъб ще се извършат и през 2023 г.

Засадихме 550 фиданки съвместно с WWF

През 2023 г. продължаваме залесителните дейности съвместно с WWF България.

200 черни тополи, 200 бели върби и 150 бели тополи са фиданките, които засадихме по крайречната зона на Стамболийски, за която поехме грижата предходната година. Така ще подкрепим израстването на здрава и устойчива гора, каквато е съществувала на това място в миналото. Крайречните гори са едни от най-редките и приоритетни за опазване горски местообитания. Те са тези, които укрепват бреговете, поглъщат праха и подобряват качеството на водите.

През идните месеци предстоят още акции за облагородяване на района.

Продължаваме с грижите

През юни 2023 г. над 10 доброволци от EVN заедно с експертите на WWF България отново бяхме на терена по крайречието на река Марица до град Стамболийски. Заедно почистихме от плевели около новоизрасналите дъбчета, тополи и върби и застлахме с мулч (дървесни кори). Така ще се подсигури влага на растенията и ще се предотврати попадането и развитието на външни видове.

Теренът беше почистен и от битови отпадъци, като доброволците събраха близо 10 чувала с боклук.

Сега в района се заражда нов живот, който продължаваме да опазваме и подкрепяме.

Засадихме още 400 фиданки

На 16-и ноември 2023 г. отново заедно, рамо до рамо, EVN България и експертите на WWF България засадихме още един вид в нашата устойчива гора.

С помощта на 22 доброволци от програмата ни EVN за България и мениджмънта на компанията засадихме 400 фиданки на елша, семената за които събрахме миналата година и отгледахме здрави досега. След засаждането укрепихме дръвчетата с дървени колчета и защитна мрежа, за да растат необезпокоявани от любопитните обитатели на крайречната зона.

Хубавите неща отнемат време, затова с готовност полагаме всички нужни грижи за засадените площи. Продължаваме и през 2024 г.

2024: отглеждаме все по-силна гора

На 28 май заедно с WWF България отново бяхме на терена по крайречието на река Марица до град Стамболийски, обединени от обща кауза – да вдъхнем нов живот на крайречната зона.

15 доброволци, подпомагани от експертите на WWF България, работихме неуморно и почистихме от плевели новоизрасналите фиданки елша, миналогодишните дъбчета, тополите и върбите. За да подсигурим влага за растенията през идните топли месеци, застлахме и с мулч (дървесни кори).

За тази година сме планирали още активности в района, с които да подпомогнем израстването на една силна и гъста крайречна гора.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден