Scroll to top

Енергийно ефективните водогрейни котли и климатични инсталации Ви гарантират сигурност, дългосрочна експлоатация на съоръженията и по-ниски разходи за енергия.

Съгласно Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатичните инсталации в сградите подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност.

Вижте законовите периоди за проверка:

Инсталация Номинална мощност,
kW
Период на проверка
Отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ над 20 до
100 вкл.
на всеки 6
години
над 100 на всеки 4
години
Отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво над 20 до
100 вкл.
на всеки 4
години
над 100 на всеки 2
години
Климатични инсталации над 12 на всеки 4
години

За повече информация, вижте: Наредба №РД-16-932/23.10.2009г

Заявете услугата от EVN Топлофикация. Нашите експерти са с доказан опит в областта, разполагат с модерна специализирана апаратура и предлагат оптимално енергийно консултиране чрез индивидуален подход.
 
Услугата се възлага с договор. След извършване на нормативно регламентираните дейности по проверката, Вие получавате:

  • доклад с резултати,
  • приемо-предавателен протокол. 

За извършената услуга EVN Топлофикация издава фактура, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Проверка за ЕЕ на водогрейни котли и климатични инсталации Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
Проверка за ЕЕ на водогрейни котли      
за 1 (един) котел с мощност до 500 kW 690,00 138,00 828,00
за всеки следващ котел в обекта с мощност до 500 kW 500,00 100,00 600,00
за един котел с мощност над 500 kW 730,00 146,00 876,00
за всеки следващ котел в обекта с мощност над 500 kW 530,00 106,00 636,00
Проверка за ЕЕ на климатични инсталации      
за една инсталация с мощност до 500 kW 690,00 138,00 828,00
за всяка следваща инсталация в обекта с мощност до 500 kW 500,00 100,00 600,00
за една инсталация с мощност над 500 kW 730,00 146,00 876,00
за всяка следваща инсталация в обекта с мощност над 500 kW 530,00 106,00 636,00
 

 

За повече информация може да се обърнете към Вашия персонален EVN Консултант или да позвъните на телефон 0700 1 7777.
Заяви услуга  

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден